Diners

Millora lleugerament la confiança empresarial a Sabadell

Confiança empresarial Sabadell

Les expectatives econòmiques de l’empresariat de la ciutat i dels seus municipis propers de cara al tercer trimestre del 2022 són més aviat optimistes

L’índex de confiança empresarial augmenta de 126,3 punts a 132,8 punts / LLUÍS FRANCO

L’índex de confiança empresarial per al tercer trimestre de 2022 a l’àmbit de Sabadell i dels seus municipis propers (Riera de Caldes i Conca del Ripoll) presenta una recuperació amb un increment trimestral del 5,2%, mentre que en l’enquesta anterior la variació trimestral havia registrat un retrocés del 7,2%.

Els resultats de l’enquesta de Confiança i Clima Empresarial, presentats per l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC, apunten, doncs, que la confiança empresarial ha frenat el retrocés de trimestres anteriors. De fet, els empresaris esperen poder mantenir l’activitat actual per als pròxims mesos.

Això sí, la variació interanual baixa del 2,8% al -1,5% a causa de la comparativa amb el tercer trimestre de l’any passat. En aquell període va tenir lloc una recuperació important després del període de la Covid. Ara, l’índex de confiança empresarial puja de 126,3 punts a 132,8 punts. Es tracta d’una xifra que suposa una recuperació respecte del retrocés del trimestre anterior.

La baixada de la confiança empresarial dels darrers trimestres té a veure amb l’impacte de molts factors negatius que han generat incerteses i el refredament de l’activitat econòmica internacional. Alguns d’ells són l’augment de la inflació, dels costos energètics i de preus de les matèries primeres, les dificultats de subministraments, la guerra d’Ucraïna, entre altres.

Dinàmica positiva de la marxa de negoci

Així mateix, el segon trimestre de 2022 la valoració empresarial de la marxa del negoci presenta una recuperació amb un saldo que passa de -1,4 punts a +13,6, gràcies a la reducció de respostes negatives (baixen -9,9 punts). Tots els sectors registren aquesta millora de les valoracions empresarials amb saldos positius que suposen una recuperació respecte dels anteriors. A la indústria i construcció el saldo puja de -3,4 a +16,1 punts; al comerç de -1,7 a +8,5; a la resta de serveis de +2,3 a +12,8.

Quant a les expectatives empresarials de la marxa del negoci per al tercer trimestre de 2022, es pot veure que encara pesa força la incertesa i preocupació per l’evolució de la conjuntura aquests pròxims mesos, tot i que els saldos són menys negatius. Així, per al conjunt de sectors, el saldo de les expectatives redueix el seu pessimisme passant de -8,8 a -3,3 punts.

Per sectors, es constata una expectativa negativa que persisteix especialment a la indústria i construcció (el saldo només recupera 0,8 punts i passa de -7,6 a -6,8). En canvi, al comerç el saldo millora clarament passant de -18,3 a +1,8 punts gràcies a la reducció en -17,8 punts de les respostes pessimistes; a la resta de serveis el saldo incrementa en +2 punts i es situa en -0,8.

Lleugera recuperació del nombre d’ocupats

D’altra banda, els indicadors de la conjuntura presenten una lleugera recuperació del saldo del nombre d’ocupats. Es venia d’una davallada progressiva des de +10,4 a +7,7 i a +5,2 punts, però ara remunta als +8,2 punts. Hi ha el 73,4% de respostes que confirmen que mantenen els llocs de treball i el 17,4% que afirmen que han incrementat la plantilla.

L’evolució del nivell dels preus de les compres a proveïdors continua marcant uns saldos a l’alça molt elevats, tot i que per sota dels anteriors. Per al conjunt de sectors baixa de +50,8 a 39,2 punts. Les respostes que manifesten que han seguit tenint augments de preus dels costos baixen -8,6 punts. Tot i això, suposen un 43,4% del total).

Comentaris
To Top