Publicitat
Diners

Qui cobra més a Sabadell? Els sous per ocupació

El grup professional que millor cobra a Sabadell és el dels llicenciats, enginyers i alta direcció. Segons les dades més recents de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que fan referència a l’any 2020, aquest grup té un salari mitjà anual brut de 52.752 euros, gairebé el doble que la mitjana del conjunt de grups a la ciutat, que és de 26.711 euros. 

Alts Directius, els que més cobren a Sabadell

Els alts directius són els que més cobren a Sabadell / AINA TORRES

Els llicenciats, enginyers i alta direcció de Sabadell tenen millor sou que els de Terrassa, però, pitjor que els de Sant Cugat. Els de la cocapital del Vallès Occidental cobren de mitjana 49.839 euros anuals (per sobre de la mitjana total de la ciutat, que és de 25.258 euros), mentre que a Sant Cugat perceben 74.885 euros (també pers sobre de la mitjana total de la ciutat, que és de 45.315 euros). 

Els sabadellencs cobren un 6% més que els terrassencs

Si ens fixem en la mitjana comarcal (té en compte els municipis de més de 40.000 habitants), els llicenciats, enginyers i alta direcció tenen un salari mitjà anual de 60.096 euros, gairebé 8.000 euros més que a Sabadell. Això sí, aquest grup professional té millor salari a Sabadell que al conjunt de Catalunya (54.793 euros) i Espanya (51.902 euros). 

Grans diferències entre grups

Així mateix, el sou mitjà del grup de llicenciats, enginyers i alta direcció a Sabadell (52.752 euros anuals bruts) multiplica gairebé per quatre el del grup de professionals sense qualificació i menors de 18 anys (13.953 euros), que és el que té un salari més baix a la ciutat. De fet, Sabadell és un dels municipis del Vallès Occidental que es caracteritza per tenir les majors diferències salarials entre grups professionals. Només Sant Cugat el supera: el sou del grup de llicenciats, enginyers i alta direcció (74.885 euros) gairebé multiplica per set el del grup de professionals sense qualificació i menors de 18 anys (13.084 euros). 

Dit això, el segon i tercer grup professional que millor cobren a Sabadell són els caps administratius, de taller i tècnics, i els oficials administratius i ajudants, que tenen un salari mitjà anual brut de 37.051 i 28.002 euros, respectivament. 

Seguidament, com a quart i cinquè grup trobem els auxiliars administratius i subalterns, amb un salari mitjà anual de 18.134 euros, i els oficials de 1a, 2a, 3a i especialistes, amb un salari de 21.132 euros anuals. En definitiva, es pot concloure que el grup professional condiciona el nivell retributiu i, per tant, és un factor clau per explicar les diferències salarials entre treballadors. 

Publicitat
Comentaris
To Top