Publicitat
Ciutat

Gairebé un centenar d’expedients a Sabadell relacionats amb els animals

Des de la posada en marxa de l’Oficina Centralitzada d’Expedients Sancionadors (OCES), a inicis de 2021, s’han finalitzat 71 expedients sancionadors relacionats amb el benestar animal i el civisme, i en aquests moments se n’estan tramitant una vintena més.

La majoria dels casos (66%) estan relacionats amb la tinença de gossos de raça potencialment perillosos. Amb l’objectiu d’evitar accidents i agressions a persones o altres animals, la normativa estableix que aquests gossos han d’anar lligats i portar morrió, i han de ser conduïts per persones majors d’edat, a més de disposar de la llicència municipal. Les persones que incompleixen aquestes mesures són sancionades econòmicament amb multes relativament elevades.

Maltractament animal i abandonament

D’altra banda, un 27% dels expedients són incoats per maltractament animal i abandonament. En aquests casos, l’Ajuntament intervé perquè l’animal domèstic no rep l’alimentació o atenció veterinària adequada, les instal·lacions on es troba són inadequades des d’un punt de vista d’higiene, salubritat i condicionament del lloc. Així, trobem sancions per animals que es passen tot el dia al balcó o a la terrassa, sense accés lliure a l’interior, animals mal alimentats o sense atenció veterinària, o condicions higièniques insalubres que afecten l’animal i també el veïnat. S’actua en tots els casos contrastats de maltractament o d’abandonament d’un animal, ja sigui per omissió o negligència.

Per últim, un 7% d’aquests expedients han sancionat a persones que no han recollit defecacions dels animals o els han deixat deslligats en espais no autoritzats, com parcs infantils. Cal destacar que per poder dur a tota sanció administrativa es necessita una acta policial prèvia, i en aquests casos és complicat detectar situacions d’incivisme, ja que no es produeixen quan hi ha presència policial i la majoria de persones recullen les defecacions quan la policia els adverteix.

Publicitat
Comentaris
To Top