Diners

Sabadell rep 73 milions d’euros per fer polítiques d’ocupació

Vapor Llonch Polítiques ocupació

Es tracta d’una partida per incentivar el desenvolupament empresarial i la creació de llocs de treball

Imatge del Vapor Llonch, espai des d’on es duen a terme polítiques d’ocupació / AINA TORRES

Des de l’any 2015 fins a l’any 2021 Sabadell ha rebut més de 73 milions d’euros per fer polítiques actives d’ocupació (PAO), és a dir, una mitjana d’uns 10 milions d’euros anuals, segons un informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquesta partida econòmica, provinent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la Diputació de Barcelona (DiBA), ha permès la ciutat incentivar el desenvolupament empresarial i la creació de llocs de treball durant aquest període. 

Només Terrassa ha rebut una quantitat més gran que Sabadell per aplicar polítiques actives d’ocupació. La cocapital vallesana s’ha beneficiat d’una partida de més de 75 milions d’euros. En total, el conjunt de municipis de la comarca han rebut 278 milions d’euros del SOC i de la DiBA. 

48 euros en polítiques d’ocupació per habitant

Així mateix, la quantitat que ha rebut Sabadell des de 2015 fins al 2021 per fer polítiques d’ocupació equival a 48,6 euros per habitant l’any. Només Gallifa (83,5 euros per habitant l’any) i Santa Perpètua de Mogoda (64,6 euros per habitant l’any) tenen una ràtio tan elevada. I si posem la vista entre els aturats, els recursos a Sabadell per polítiques d’ocupació passen a ser de 681,8 euros per persona sense feina l’any, la setena millor ràtio de la comarca. 

L’any en què Sabadell va rebre una quantitat més elevada per incentivar polítiques actives d’ocupació va ser el 2018, quan la partida va ser de més de 13 milions d’euros. El 2021, l’últim any en què es tenen dades, la quantitat va ser d’uns 12 milions d’euros. 

Seguidament, dels 73 milions d’euros que ha rebut des del 2015 al 2021 Sabadell per fer polítiques d’ocupació, més de la meitat els ha gestionat l’Ajuntament (49 milions d’euros). El restant s’ha repartit entre agents socials (prop de 3 milions i mig), economia social i fundacions (més de 4 milions), empreses privades (prop de 15 milions), i el SOC (uns 2 milions). 

Sabadell lidera la despesa

D’altra banda, les polítiques d’ocupació també disposen de finançament municipal. Del 2015 al 2020, l’Ajuntament de Sabadell ha destinat més de 38 milions d’euros en aquest concepte. És a dir, prop de la meitat del finançament en polítiques d’ocupació que du a terme l’ens és propi. 

La quantitat que ha destinat el consistori municipal de finançament propi en els darrers cinc anys a fer polítiques d’ocupació equival a 29,6 euros per habitant l’any. 

14 milions d’euros el 2023 per incentivar l’ocupació

Comentaris
To Top