Diners

Els polígons de Sabadell facturen 2.000 milions d’euros

Polígon Sabadell

És el volum de negoci que generen les 850 empreses que hi estan ubicades. Aquestes companyies apleguen el 50% de la facturació de les societats mercantils de Sabadell

Els polígons industrials de Sabadell ocupen una superfície de gairebé cinc milions de metres quadrats / VÍCTOR CASTILLO

2.218 milions d’euros. És el volum de negoci que generen les 850 empreses ubicades en algun dels set polígons d’activitat econòmica de Sabadell o PAE (Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest), segons les darreres dades d’un informe d’estructura de la ciutat elaborat per l’Ajuntament a partir d’informació del Registre Mercantil de l’any 2020.

Aquestes companyies apleguen el 54,7% de la facturació i el 46,4% de l’ocupació 11.922 treballadors) de les societats mercantils amb seu al municipi. Hi ha dos sectors que destaquen especialment: els serveis, principalment, i la indústria, tot i que també trobem empreses d’altres sectors com el de la construcció. També s’ha de destacar que el 80% d’empreses instal·lades als polígons industrials han estat creades a la ciutat i ocupen un percentatge molt elevat de residents a Sabadell (75%).

A més, segons dades de l’Observatori d’Economia Local de l’Ajuntament, el perfil d’empresa més habitual dels polígons de Sabadell és el d’una petita i mitjana empresa en nau de lloguer i de dimensió no més gran de 500 metres quadrats. 

No obstant això, més d’un 20% de les naus dels polígons estan buides. Es tracta d’un percentatge força elevat que provoca una pèrdua de competitivitat per a la ciutat, ja que els polígons, a banda de situar les empreses, permeten optimitzar les infraestructures i els serveis comuns, tenir disponibilitat d’espai a bon preu, bones comunicacions i accessibilitat a les xarxes de distribució, entre d’altres. En definitiva, els polígons industrials són imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat econòmica d’una regió determinada. 

Els polígons industrials de Sabadell necessiten embranzida

Comparació amb anys anteriors

Dit això, si comparem les dades més recents (2020) amb les d’anys anteriors, com pot ser respecte a l’any 2019, veiem que els polígons de Sabadell han guanyat pes econòmic, en termes percentuals. Ara, les empreses dels PAE apleguen el 54,7% de la facturació de les societats mercantils amb seu al municipi, mentre que el 2021 el percentatge era del 50%. La dinàmica es manté pel que fa a l’ocupació: el 2020 les companyies dels PAE aglutinen el 46,4% de l’ocupació de les empreses amb seu al municipi, mentre que el percentatge del 2019 era del 42%. 

Tanmateix, en termes absoluts, veiem que la facturació acumulada s’ha vist reduïda un 14,3% respecte al 2019, quan va ser de 2.537 milions d’euros. El mateix passa amb l’ocupació: d’un any a l’altre s’ha vist reduïda un 3,6%. El 2019 les empreses dels PAE ocupaven 12.351 persones, mentre que el 2020 el nombre és d’11.922. Si ens fixem en les empreses que no estan situades en polígons, la seva facturació acumulada l’any 2020 va ser de 1.929 milions d’euros, un 31,3% menys que l’any 2019. 

Els efectes de l’arribada de la pandèmia tenen molt a veure en la disminució de la facturació de les empreses dels PAE i de la resta de Sabadell. Tot i això, les empreses dels PAE van facturar pràcticament el mateix que l’any 2017 (2.224 milions d’euros) i una mica més que l’any 2016 (2.097 milions d’euros), el darrer any en què es tenen dades [vegeu el gràfic de sobre]. 

Un VAB de 4.000 milions d’euros

D’altra banda, segons l’Idescat, l’activitat econòmica de Sabadell suma 4.172 milions d’euros a l’any (valor afegit brut, 2020), mentre que la xifra del 2019 era de 4.425 milions d’euros.  El 83,6% dels 4.172 milions prové del sector de serveis (un 0,4% més que l’any 2019), mentre  que només un 10,1% prové de la indústria (percentatge que s’ha incrementat prop d’un 1% respecte a fa un any: la xifra és de 421 milions d’euros). Aquesta dinàmica és recurrent a la majoria de municipis amb una generació de riquesa semblant a Sabadell. Per exemple, el sector de serveis a l’Hospitalet de Llobregat suma el 88,6% del valor afegit brut de la ciutat.

Dit això, cal explicar que Sabadell se situa com el cinquè municipi en generació de riquesa, només per sota de Barcelona (64.636 milions d’euros), l’Hospitalet del Llobregat (5.955 milions d’euros), Terrassa (4.526 milions d’euros) i Sant Cugat (4.367 milions).  

Facturació per polígons

En primer lloc, el polígon de Can Feu-Hostafrancs és el que més facturació concentra (691 milions d’euros). A més, aplega el 17,1% de la facturació que generen les empreses de Sabadell i el 15,2% de l’ocupació, els percentatges més importants de tots els PAE de la ciutat. En segon lloc, el polígon Sud-oest és el segon de la ciutat en volum de facturació (477 milions d’euros, l’11,8% del total a Sabadell) i en termes d’ocupació (2.072 empleats, el 8,1% del total).

En tercer lloc, el PAE Can Roqueta concentra el 8,7% de la facturació que generen les empreses de Sabadell i el 5,8% de l’ocupació. A més, es caracteritza per ser un dels PAE que concentra un major percentatge d’empreses joves. En quart lloc, el PAE Gràcia Sud disposa d’un volum de facturació de 280 milions d’euros (6,9% del total). Els sectors d’activitat que hi concentren un major volum de negoci són la venda i reparació de vehicles de motor. 

En cinquè lloc, el PAE Gràcia Nord (concentra el 6,4% de la facturació) registra el percentatge més baix d’empreses grans: només el 9,3% de les 193 empreses del PAE són una SA. I, en sisè lloc, i setè lloc, trobem els PAE Ripoll i PAE Parc Empresarial, que disposen de només l’1,1% i el 0,7% de la facturació, respectivament. 

Comentaris
To Top