Diners

La confiança empresarial es manté estable a Sabadell

Clima i Confiança Empresarial

L’empresariat de la ciutat fa una valoració positiva de la marxa de negoci, tot i que recela de quina serà la seva evolució durant aquest 2023

el quart trimestre de 2022 la valoració empresarial de la marxa de negoci millora / LLUÍS FRANCO

L’empresariat de Sabadell es mostra confiat en l’evolució de la seva activitat econòmica, tot i la incertesa global generada per la inflació, les dificultats de subministraments i la crisi energètica. Així ho recull la darrera enquesta de Confiança i Clima Empresarial, presentada per l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC, que constata una tendència estable de la confiança empresarial de cara el primer tram d’aquest 2023.

En aquest sentit, l’índex de confiança empresarial per al primer trimestre a l’àmbit de Sabadell i dels seus municipis propers (Riera de Caldes i Conca del Ripoll) manté el seu valor anterior amb el descens trimestral de només una dècima: de 129,9 a 129,8 punts, el que suposa una frenada en el retrocés que havia registrat en el trimestre anterior i passar a una certa estabilitat. La variació interanual també presenta una moderació del seu percentatge negatiu, que passa del -5% al -4,6%.

La marxa de negoci, positiva

Així mateix, el quart trimestre de 2022 la valoració empresarial de la marxa de negoci millora el seu saldo, passant de 3,6 punts a 5,2 punts, gràcies a l’augment de les respostes optimistes, la qual cosa permet una certa recuperació després que el trimestre anterior baixés de 13,5 a 3,6. De fet, les respostes a l’alça han augmentat lleugerament i un 51,6% es concentren en l’estabilitat.

Tots els sectors presenten saldos positius de la marxa del negoci: comerç (12,1; amb una millora de 6,9 punts respecte del saldo anterior); resta de serveis (8,0; millora de 6,6 punts); i la indústria manté un 0,8 positiu, però retrocedeix 3,2 punts respecte de l’anterior. Sectorialment, el saldo negatiu de les expectatives es dona tant al comerç (-5,3) com a la resta de serveis (-4,8) i a la indústria i construcció (-3,9), i tots són més negatius que els anteriors.

Quant a les expectatives empresarials de la marxa del negoci per al primer trimestre de 2023, mostren la preocupació i incertesa pel context econòmic: el saldo del conjunt de sectors baixa de -2,4 punts a -4,5, tot i que un 58,4% de les respostes esperen mantenir l’activitat estable. Les respostes optimistes perden 3,7 punts.

El nombre d’ocupats es redueix

Durant el quart trimestre de 2022 l’indicador del nombre d’ocupats a les empreses de la ciutat i municipis propers segueix disminuint el seu saldo que baixa de 3,4 a 0,1. Les respostes que manifesten que han mantingut els llocs de treball també es redueixen del 72,3% al 68,2%, i les que confirmen que han reduït llocs de treball passen del 12,1% al 15,9%. Per sectors hem de destacar el saldo negatiu del grup de la indústria i construcció (-11,0, una caiguda de 15,1 punts, amb un 22,2% de respostes a la baixa); metre que el comerç i la resta de serveis mantenen saldos positius, per sobre dels anteriors, i amb un augment del pes de les respostes a l’alça.

Les expectatives de l’ocupació per part de l’empresariat de Sabadell i dels municipis propers apunten una millora del saldo i de les respostes optimistes: el saldo puja de -4,0 a 3,9 punts i les respostes a l’alça augmenten en 7,2 punts. Les respostes que esperen estabilitat i manteniment dels llocs de treball són el 79,1% del total. Per sectors veiem que a la indústria i construcció un 80,5% de respostes són de previsió d’estabilitat dels llocs de treball. Al comerç també es detecta una millora del saldo de perspectives i del percentatge de respostes a l’alça, mentre que el percentatge d’estabilitat és del 72,4%. A la resta de serveis aquest percentatge arriba al 81,6%, tot i que el saldo perd 2,1 punts.

Comentaris
To Top