Diners

Els perfils tecnològics, els més ben posicionats a Sabadell

Perfils professionals

Els agents econòmics insten que la formació i l’orientació laboral han d’anar en línia amb els perfils que necessiten les empreses del territori

Els analistes de sistemes, enginyers i tècnics d’electrònica són les feines més ben posicionades en el mercat de treball / VÍCTOR CASTILLO

Els perfils tecnològics, especialitzats bàsicament en anàlisi de sistemes i de dades, són els més ben posicionats en el món del treball a Sabadell i en el conjunt del Vallès Occidental. Així ho recull un informe de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, que fa referència al mes de febrer de 2023. 

L’informe té en compte tres variables a l’hora d’ordenar les ocupacions i el seu pes en el rànquing total. En primer lloc, la contractació laboral per part de les empreses (40%). En segon lloc, la qualitat dels contractes, tenint en compte el salari i el tipus de contracte (35%). En tercer lloc, els demandants d’ocupació en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els temps que fa que busquen feina activament (25%). A partir d’aquí, s’extreu que les feines del sector TIC són ara mateix les més posicionades a la ciutat i la comarca. 

Just a continuació, trobem altres professions que també gaudeixen d’una bona posició en el mercat de treball: enginyers industrials, tècnics d’electrònica i electromedicina, analistes de gestió i organització, i artistes creatius i interpretatius, entre altres. Al conjunt de Catalunya, el rànquing de perfils laborals l’encapçalen els enginyers, seguits dels analistes de gestió i organització, analistes de sistemes i especialistes en bases de dades. 

El món laboral, en profund canvi

El secretari del Centre Intersectorial d’Empresaris (Ciesc), Josep Milà, apunta que l’informe de la Generalitat destapa una “realitat”: “el món laboral encara es troba en un canvi profund”. “Estem veient que s’estan creant noves feines i, a la vegada, estan guanyant pes d’altres que fa molt que hi són”, apunta. En aquest sentit, Milà considera que aquesta circumstància ha de servir per posar en valor la necessitat d’una formació adequada a les necessitats de les empreses, que són cada cop més canviants.

En definitiva, reforçar els vincles entre l’àmbit educatiu i l’àmbit professional. “S’han d’establir baròmetres publicoprivats que permetin fer un seguiment de l’oferta d’universitats i centres d’FP, tenint en compte les necessitats empresarials”, afegeix el secretari del Ciesc. 

Així, Milà defensa que sobretot cal potenciar la Formació Professional Dual: “És un repte urgent. Cal que els alumnes d’FP puguin gaudir de formació i de pràctiques en empreses industrial”, defensa. D’aquesta manera, Milà pensa que això permetria fer front a la manca de mà d’obra en alguns oficis. Tot i els problemes de les empreses de Sabadell per trobar treballadors qualificats, la taxa d’atur a la ciutat és de l’11,25% (11.547 aturats, gairebé un 10% dels quals pertanyen al grup de persones de menys de 25 anys). Milà també creu que per reduir el nombre de desocupats és imprescindible que els desocupats es formin en allò que demanen les empreses.

L’atur cau lleugerament a Sabadell al febrer: 28 desocupats menys

Les universitats es reinventen

Pel que fa als estudis universitaris, més enllà dels analistes de sistemes i de dades d’enginyeria, també hi ha carreres que tenen més sortides laborals que altres. La salut, la intel·ligència artificial i la sostenibilitat són ara els àmbits amb més demanda. Així ho assegura la directora del Servei d’Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Silvia Piqueras. 

De fet, ella explica que la UAB sí que està apostant per un sistema de formació basat en la demanda per garantir una millor inserció laboral dels graus que ofereix. Un exemple d’això són els graus en Intel·ligència Artificial i en Ciència, Tecnologia i Humanitats. Les carreres universitàries passen a ser més multidisciplinàries i transversals.

Comentaris
To Top