Vallès

L’ús del transport públic per accedir a la UAB, en màxims històrics

Cada vegada més estudiants utilitzen els Ferrocarrils per accedir al campus

La Universitat Autònoma de Barcelona és un dels grans epicentres d’activitat de Catalunya i, com a tal, esdevé un eix de mobilitat de gran impacte al territori. Aquesta setmana, la mateixa universitat ha publicat els resultats de l’Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària de la UAB del 2023, un informe que duu a terme des de 2001 de forma biennal. Les xifres mostren la consolidació de la tendència alcista en l’ús del transport públic i una tendència a la baixa en l’accés al campus en transport privat si s’observen les dades des del 2001 al 2023. Una mirada retrospectiva des dels inicis de l’estudi permet apuntar que l’ús del transport públic ha pujat del 52,6% el 2001 al 67% el 2023 mentre que l’ús del transport privat ha baixat del 43,4% el 2001 al 27,5% el 2023.

Curiosament, l’informe permet establir una altra conclusió. El col·lectiu d’estudiants és el que ha incrementat més l’ús del transport públic en els últims anys (del 69,9% el 2019 ha passat al 74,3% el 2023), mentre que el personal docent ha incrementat l’ús del cotxe privat (ha passat del 50,3% el 2019 al 55,4% el 2023).

FGC a l’alça, mentre l’ús de Renfe cau

Pel que fa als transports utilitzats, s’ha vist un increment en l’ús dels serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) (que puja del 33,9% el 2019 al 36,3% el 2023) i de l’autobús interurbà (de l’11,1% el 2019 al 15,8% el 2023), mentre que l’ús de Renfe ha disminuït més d’un 4%. Els increments es relacionen amb les millores dels serveis de transport col·lectiu que han dut a terme els principals municipis de procedència de la comunitat universitària.

Cal destacar que el 37,5% de la comunitat universitària disposa de cotxe, però opta pel transport col·lectiu, la qual cosa convida a pensar que hi ha una oferta competitiva de transport col·lectiu des dels principals municipis de procedència, tot i que la mateixa universitat admet que hi ha marge de millora. A més, els descomptes i l’ampliació de l’edat per accedir a la T-jove han contribuït a l’augment de l’ús d’aquest títol de transport.

S’observa també una tendència a la baixa pel que fa a compartir el cotxe. El percentatge de persones que comparteixen vehicle en els seus desplaçaments per arribar a la UAB entre el 2001 i el 2023 és cada cop menor: del 38% de 2001 s’ha passat a només el 20% el 2023.

Com valoren els estudiants els mitjans de transport?

Quant a la valoració dels mitjans de transport públic, ha baixat per a tots respecte al 2019. El més ben valorat és FGC amb un 7,6 sobre 10, seguit de l’autobús interurbà amb un 5,8 i Renfe amb un 4,4. Aquesta valoració sempre l’ha encapçalada FGC des del 2001, al davant de Renfe i dels autobusos interurbans. En l’enquesta d’enguany Renfe passa per primera vegada a la cua de la llista i l’avancen lleugerament els autobusos interurbans.

També s’observa que el teletreball ha suposat una recurrència lleugerament menor de desplaçaments al campus. La recurrència mitjana al campus és de 4,3 dies a la setmana (3,57 el PDI, 4,64 l’alumnat de grau i 4,13 el PAS).

La comunitat universitària, segons el municipi de residència, procedeix en un 65% de cinc municipis: de Barcelona, el 26,4%; de Sabadell, el 8,9%; de Cerdanyola del Vallès, el 8,5%; de Terrassa, el 5,5%, i de Sant Cugat del Vallès, el 3,6%.

Una enquesta que es fa cada dos anys

Aquesta enquesta, que es fa cada dos anys des del 2001, és l’eina principal utilitzada per analitzar i diagnosticar l’accés quotidià al campus. L’enquesta, que es fa a través d’un formulari en línia, va rebre un total de 4.495 respostes d’un univers de 43.467 persones. Les dades obtingudes reflecteixen els canvis en els patrons de mobilitat de la comunitat universitària i posen de manifest l’augment de l’ús del transport col·lectiu com a mitjà preferent per arribar al campus universitari.

L’enquesta s’ha presentat a finals de maig a la darrera Taula de Mobilitat de la UAB, l’òrgan de participació de la UAB en temes d’accessibilitat i mobilitat. La presideix el Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori, i l’integren persones de diferents àmbits de la Universitat que tenen relació amb la mobilitat, representants dels treballadors i dels estudiants, i membres d’administracions públiques amb competències en transport i d’empreses de serveis de transport tant viari com ferroviari.

Comentaris
To Top