Ciutat

Les piscines privades, sota la lupa: puc omplir-la?

L’Ajuntament de Sabadell critica que la Generalitat no doti d’eines per sancionar les persones que incompleixen la normativa

Sabadell es troba en situació d’excepcionalitat per sequera. Aquest context obliga al compliment d’una sèrie de restriccions en l’ús de l’aigua que afecten sobretot les piscines de propietat particular. L’actualització del Pla Especial de sequera de la Generalitat va flexibilitzar algunes mesures pel que fa a l’ompliment de les piscines amb aigua potable, permetent fer-ho en equipaments públics i piscines comunitàries, amb alguns condicionants. En canvi, el document manté la prohibició d’omplir les piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

La normativa permet el reompliment parcial de piscines de comunitats de propietaris per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació –sempre que disposin de sistema de recirculació de l’aigua-, però no en piscines unifamiliars. La prohibició, no afecta en cas de mantenir la piscina plena durant tot l’any, però aquelles que estan buides no es podran omplir. Per tant, els veïns que ja la tenen plena, sí que es podran banyar.

“Érem conscients de la situació, però en el nostre cas no hem hagut d’omplir-la. Durant l’any, hem cuidat l’aigua i l’hem mantingut plena. Fa temps que ho fem així perquè és menys costós econòmicament”, explica la Mònica, que té una piscina d’uns 30.000 litres a casa. La família ha optat per estalviar aigua amb el reg i col·locant gespa artificial al jardí. Aquells que la van buidar, no la podran tenir plena aquest estiu. Entre els veïns, explica, tenen un grup de whatsapp per esvair dubtes. En un altre indret, el Miquel, per exemple, pendent des de fa temps d’una reparació, enguany no podrà omplir-la. En el seu cas, ha estat durant tot l’any buida.

El Pla Especial de sequera estableix les limitacions en tres escenaris diferents. Les mesures canvien, flexibilitzant-se o endurint-se, segons si ens trobem en alerta, excepcionalitat -l’actual- o emergència.

Escenari d’excepcionalitat

  • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
  • Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
  • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat en comunitats de veïns, que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.
  • En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
  • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Crítiques de l’Ajuntament per l’aplicació de les sancions

Segons el pla de la Generalitat, els titulars dels serveis d’abastament són els competents en l’aplicació del règim sancionador als usuaris de l’aigua de la xarxa. Generalment, aquests són els municipis. Per tant, correspon a l’ajuntament aplicar les sancions que s’escaiguin en funció de les ordenances i reglaments municipals vigents.

Fonts municipals remarquen que l’Ajuntament de Sabadell, com la resta de municipis, treballa per adaptar-se a les noves mesures decretades per la Generalitat, compartint la necessitat d’actuar amb fermesa davant la situació de sequera. Alhora, però, consideren que “no es pot traslladar la responsabilitat de la seva aplicació als municipis sense dotar-los d’eines de control ni d’un marc normatiu que ho faciliti”. És, apunten, el que ha passat: “tenim unes restriccions que hem d’aplicar, però poc o nul suport de l’administració superior”, lamenten.

Comentaris
To Top