Ciutat

M’ha tocat formar part d’una mesa electoral! Quines “excuses” tinc per evitar-ho?

El sorteig es va celebrar aquest dilluns a Sabadell

Falta menys d’un mes per la celebració de les eleccions generals del 23 de juliol i la maquinària de cara a la jornada electoral ja està en marxa. Aquest dilluns, l’Ajuntament de Sabadell, en sessió plenària, va celebrar el sorteig públic per designar les persones que hauran d’exercir la presidència i la vocalia de les meses electorals durant la jornada. Els sabadellencs seleccionats, 2.223 en total, ja es poden consultar.

En cas de veure el teu nom entre els triats, has de saber que hi ha alguens “excuses” que serveixen per evitar la presència al col·legi electoral. Enguany, hi ha un nou condicionant que permet escapolir-se. La Junta Electoral Central (JEC) va acordar que serà una excusa vàlida per no integrar una mesa que la jornada de les eleccions espanyoles “coincideixi amb un desplaçament o estada de caràcter vacacional” reservat abans de l’anunci -el 29 de maig- del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sempre que la cancel·lació del qual “ocasioni un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant“.

Què puc al·legar?

A més d’aquells amb vacances contractades abans del 29 de maig, poden tenir excusa legal les persones següents, sempre que presentin una justificació documental:

 • Els i les membres de les juntes electorals
 • Les persones candidates i suplents a les eleccions convocades
 • Les persones interventores i apoderades designades amb anterioritat a la notificació del nomenament de membre de mesa
 • Els/les militars en actiu
 • Les persones malaltes, hospitalitzades o no
 • El personal embarcat
 • Les persones inelegibles
 • Persones majors de 65 anys
 • Qualsevol altra persona que tingui una causa justificada i documentada suficientment.
 • La condició de persona que integra la mesa electoral només es perd una vegada la junta electoral de zona corresponent accepta l’excusa al·legada per la persona designada.

Des de la data de la notificació, les persones designades com a membres d’una mesa electoral, ja sigui en qualitat de titulars o suplents, i que tinguin una causa justificada, disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar aquestes al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

Quins drets tenen els membres de la mesa?

Els/les presidents/es i els/les vocals de les meses, així com els/les suplents que siguin finalment designats o designades com a membres titulars de la mesa, tenen alguns drets per formar part de l’organització de la cita electoral.

 • Percebre una dieta.
 • Estar protegits o protegides pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.
 • Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.
 • En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada laboral de les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.

Les vacances contractades serviran per evitar la mesa electoral: en quins casos es pot al·legar?

Comentaris
To Top