Ciutat

FOTOS | Aniversari d’una jornada tràgica a Sabadell i el Vallès

La matinada entre el 25 i 26 de setembre de 1962, fa just 61 anys, van morir mig miler de persones per les inundacions causades al Llobregat, al Besòs i als seus afluents, com el Ripoll. A Sabadell, van ser 39 víctimes mortals, amb una mitjana d’edat de 25 anys. A la nostra ciutat, la catàstrofe va posar sobre la taula la necessitat urgent de solucionar un dels problemes que tenia la ciutat des de feia temps, l’infrahabitatge i la manca d’habitatges per cobrir les necessitats.

El tràgic succés va deixar imatges colpidores, de la devastació del territori pel pas inevitable de l’aigua. Malgrat que les causes principals van ser les meteorològiques, es considera que les qüestions geogràfiques, geològiques i urbanístiques dels municipis vallesans afectats van jugar també un paper molt important en les riuades. De fet, aquest fet va suposar un abans i un després en el desenvolupament de ciutats com Sabadell.

El barri de Torre-romeu, al nord-est de la ciutat, a l’altra banda del Ripoll, va ser un dels veïnats més afectats. Can Puiggener va ser un altre dels punts que més va patir la rierada. També als barris de la Plana del Pintor i Campoamor, la pluja va afectar força moltes cases. A més dels habitatges, les indústries ubicades al curs del Ripoll també van ser molt castigades.

Dos homes observant els desperfectes causats per les riuades a la fàbrica. Figuerola i Alsina. 25-26 de setembre de 1962. Autor: desconegut/ Arxiu Històric de Sabadell

El Molí d’en Torrella després de les riuades. 25-26 de setembre de 1962. Autor: Carlos Pérez de Rozas/ Arxiu Històric de Sabadell.

La fàbrica Casanovas Argelaguet després de les riuades. 25-26 de setembre de1962. Autor: desconegut/ Arxiu Històric de Sabadell

Afectats per les riuades de 1962 a la fàbrica de Cal Grau. Autor: desconegut / Arxiu Històric de Sabadell.

La fàbrica Grau S.A inundada després de les riuades. 25-26 de setembre de 1962. Autor: desconegut/ Arxiu Històric de Sabadell.

Destrosses efectuades per les riuades de 1962 al “Torrent de la Mina” de Castellarnau. Carretera de Sabadell a Terrassa, km 14. Autor: desconegut/ Arxiu Històric de Sabadell

El general Francisco Franco visitant l’interior d’una fàbrica al riu Ripoll després de les riuades. 2 d’octubre de 1962. Autor: Carlos Pérez de Rozas/ Arxiu Històric de Sabadell

Riuades de 1962 a la zona de cases Cal Sec. Autor: desconegut / Arxiu

Carrers de Torre Romeu després de les riuades, 1962. – Autor: desconegut / Arxiu Històric de Sabadell.

Comentaris
To Top