Diners

La Cambra de Comerç reclama al Parlament la Ronda Nord i la B-40: “No és hora de dir, sinó de fer”

Pere Puig, durant la seva intervenció al Parlament / PARLAMENT

En el marc de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, celebrada aquest dimecres, amb la presència de representants de les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa, i de la CECOT, l’entitat sabadellenca ha reclamat al Parlament passar als fets i executar les diverses infraestructures pendents al Vallès, com la Ronda Nord i la B-40: “Aquest retard frena el creixement econòmic, la creació d’ocupació i la millora de la qualitat de vida”, ha defensat Pere Puig, president de la Comissió d’Urbanisme, infraestructures i Transports de la Cambra, davant els presents.

En el seu torn, Puig ha detallat les diferències entre ambdues infraestructures –Ronda Nord i B-40– i ha recalcat la importància de fer realitat el Quart Cinturó, des d’Abrera fins a Granollers: “Després de 57 anys, només s’han fet realitat dos petits trams i l’estudi ambiental ha caducat. És necessari i imprescindible”, fent referència al projecte redactat l’any 1966, on es plantejava una via que connectés el Vallès Occidental amb l’Oriental, i Terrassa i Granollers.

Puig, aquest matí, durant la seva intervenció

En aquesta línia, el president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra ha compartit amb els presents algunes xifres sobre el pes del Vallès a Catalunya, amb més de 190 polígons industrials, més de 30.000 empreses (la meitat exportadores) 10 centres universitaris i 24 centres de negocis, en dues comarques amb 1.300.000 habitants: “La participació és cabdal en la productivitat catalana i estatal. L’alliberament del peatge de la B-30 i l’AP7 ha incrementat el trànsit en aquestes vies, i gairebé cada dia hi ha un col·lapse. La B-40 resoldria part del problema, alliberant el pas de vehicles pesants per l’AP7 i la B-30, fet que permetria augmentar la productivitat i la facturació de les empreses adjacents a la via”.

Finalment, Puig, fent referència a l’estudi del think tank Ostrom, encarregat per la Cambra de Comerç, l’empresari sabadellenc, ha recordat que la Ronda Nord permetria retirar un mínim de 13.000 vehicles diaris del nucli urbà de la ciutat –diàriament en circulen més de 22.000–, i que, a més, representaria “un augment del PIB real a mitjà termini de l’1,5% i 4,2% a llarg termini, i una reducció de la desocupació entre un 2,8% i 4,4% a mitjà i llarg termini. No és hora de dir, sinó de fer”.

Comentaris
To Top