JOSEP MERCADÉ

El malson de l’habitatge

[Josep Mercadé, periodista]

L’habitatge s’ha convertit en una de les principals preocupacions. La pujada dels tipus d’interès malmet les previsions de l’economia familiar als que estan pagant hipoteques variables. Però els que volen comprar un habitatge nou o de segona mà també es troben amb moltes dificultats davant l’augment de preus. Hi ha un altre grup que si agafa l’opció de llogar pel fet de no poder-se endeutar també pateix molt si no disposa d’unes bones condicions laborals.

En tots els casos es posa de manifest la manca d’habitatge social i de preu assequible. Sabadell i altres ciutats de l’àmbit metropolitana pateixen els efectes de l’encariment de preus de Barcelona, que expulsa moltes persones cap a la segona corona. Per tant, aquest increment de la demanda també fa que l’habitatge sigui més car i dificulta encara molt més als joves accedir a un pis de lloguer o de propietat.

Com s’explicava a l’edició de dissabte, el poc habitatge públic que es construeix a la ciutat és una dificultat afegida per a qui no pot pagar els preus d’un mercat cada cop més alterat i depenent de la conjuntura del moment. Tot i que a Sabadell hi pugui haver molts habitatges buits, la demanda creixent fa que es necessitin construir molts pisos cada any. Davant d’això, cal cercar noves fórmules per disposar d’un parc immobiliari més ampli. A Sabadell, però, ens trobem amb poques possibilitats de creixement urbanístic, la qual cosa obliga a aprofitar el que ja tenim construït i optar per la rehabilitació.

De tota manera, els canvis en l’estructura comercial obren noves perspectives. Tenim molts locals comercials buits a zones que no es troben a eixos de gran activitat. La transformació d’aquests espais en habitatges és una demanda que la Cambra de Comerç de Sabadell va plantejar fa més de cinc anys. Tot i que l’Ajuntament disposa d’una normativa per fer aquest canvi d’ús, caldria posar més facilitats per tal d’aprofitar aquestes construccions que tenen les persianes abaixades de forma permanent per donar-hi una nova vida.

He vist que fa pocs dies a Galícia va entrar en vigor un decret de la Xunta per facilitar la reconversió de baixos comercials sense ús en habitatges. La mesura deixa en mans dels ajuntaments acabar de determinar els criteris per tal de fer més flexible la normativa en matèria d’habitatge. És clar que, a banda de donar vida a edificis buits, aquesta transformació també hauria de resoldre un problema cada cop més greu a les ciutats, com és el dels comerços tancats. Cal aprendre també dels altres.

Comentaris
To Top