Ciutat

L’Arc Metropolità consensua un pla conjunt per a l’aplicació de les ZBE

L’associació de l’Arc Metropolità denuncia que la proposta de la Generalitat està feta “d’esquena” als municipis implicats

Els municipis de l’Associació de l’Arc Metropolità han consensuat els criteris per a la implementació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a cadascun dels territoris. D’aquesta manera, Sabadell, Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú han treballat conjuntament per donar resposta a la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, que obliga a implantar Zones de Baixes Emissions per millorar la qualitat de l’aire i la salut de les persones. Una qüestió que s’havia començat a treballar des de l’àmbit municipal. El repte és garantir una aplicació d’aquestes zones “amb mirada social i amb mesures que garanteixin que ningú queda enrere”.

En aquest marc, els 9 municipis de l’Arc, presidit per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, han coordinat esforços per establir uns criteris comuns d’implantació que facilitin a la ciutadania l’ús de les ZBE i evitin que la seva entrada en funcionament esdevingui un nou element de desigualtat social. En una primera fase, les ZBE s’implantarien només a les ciutats de més de 50.000 habitants, entre les quals hi ha Sabadell.

Com funcionaran les ZBE als municipis de l’Arc?

Les ZBE comporten una limitació d’accés dels vehicles més contaminants a determinades zones d’un municipi. En el cas de l’Arc, i un cop estiguin totalment implantades, les ZBE funcionaran tots els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 8 de la tarda, amb un àmbit geogràfic inicial delimitat als espais cèntrics de les ciutats. No hi podran accedir dins d’aquest horari els vehicles sense l’etiqueta ambiental Zero, Eco, B o C.

El calendari previst

Per tal de fer-ho possible, els municipis han previst que l’aprovació de les ordenances de regulació de les Zones es porti a terme entre el segon semestre de 2023 i el segon semestre de 2024. Les restriccions en episodis declarats de contaminació ambiental per diòxid de nitrogen (NO2) començarien durant el 2024. Al gener de 2025, les restriccions passarien a ser permanents i al maig de 2025 es començarien a interposar sancions. Tot plegat, després de diverses campanyes de difusió i conscienciació, comptant amb diferents canals i recursos, per garantir que la ciutadania tingui a l’abast tota la informació.

Excepcions i moratòries de caràcter social

Per garantir la sensibilitat social del procés d’implantació, arribant a tota la ciutadania, els municipis de l’Arc han previst tot un conjunt d’excepcions. Així, es contemplen autoritzacions temporals i moratòries d’accés a vehicles de persones i famílies amb baixos nivells de renda, com també als vehicles de persones autònomes i treballadores a les quals els faltin com a màxim cinc anys per jubilar-se o els casos de vehicles que sigui necessaris per a una determinada activitat professional. Així mateix, s’inclouen en les excepcions els vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda o diagnosticades de malalties que requereixin tractaments mèdics. I també els ciutadans i ciutadanes empadronats a la Zona de Baixes Emissions en el moment d’entrada en vigor de la normativa, que podran accedir sense distintiu mentre mantinguin la residència.

Impuls del transport públic

Amb el treball realitzat per part del conjunt d’Ajuntaments, els municipis de l’Arc Metropolità han remarcat la importància que el debat i l’adopció de mesures vinculades amb la qualitat de l’aire i el canvi climàtic es faci des d’una mirada global que tingui en compte la realitat dels diferents municipis i conformi alhora una visió de conjunt.

Al mateix temps, els municipis de l’Arc apunten que per implantar amb èxit les ZBE cal oferir a la ciutadania l’alternativa d’una oferta de transport públic que connecti els diferents municipis amb horaris i freqüències ajustades a les necessitats i demandes. Així com l’aplicació d’una zonificació tarifària coherent amb l’ús que caldrà fer d’aquest transport.

Més coordinació i suport de la Generalitat

Els alcaldes i alcaldesses també reclamen més implicació i suport de la Generalitat. Segons han explicat, la Generalitat va presentar dilluns als municipis de més de 50.000 habitants una proposta de Decret de ZBE que encara no se sap quan estarà aprovada. Aquest decret, denuncien, s’ha treballat d’esquenes als Ajuntaments, quan les nou ciutats de l’Arc Metropolità -on se situen les principals ciutats del país- ja han treballat una proposta compartida d’aplicació de les Zones de Baixes Emissions que té en compte les necessitats d’aquests municipis.

“El projecte de Decret no contempla les necessitats detectades en el nostre document, no contempla la realitat territorial de les nostres ciutats ni mesures per reduir l’impacte social, no podem restringir de forma indiscriminada l’accés dels veïns i veïnes als seus domicilis”, afirmen els alcaldes.

També reivindiquen que “les decisions d’envergadura en la vida dels nostres conciutadans es consensuïn i no es facin sense comptar amb el territori, que som els que coneixem la nostra realitat”. A més, recorden que “al nostre territori creuen les principals vies de comunicació del país (AP7, A2, C58, C17, C32), moltes d’elles a tocar dels nuclis urbans. Ens trobem amb la paradoxa que en alguns punts una ZBE coincidiria amb el pas d’una via d’alta capacitat. L’aire no té fronteres i aquestes vies ens afecten de forma directa. També, i sobre tot en casos d’episodis de contaminació atmosfèrica, caldria activar mesures efectives a les autopistes i autovies que contribueixin a mitigar els efectes d’una mala qualitat de l’aire, com ara l’ajust de la velocitat”. Per això demanen que per assolir canvis substancials cal més implicació de les administracions superiors i que la mobilitat a tota Regió Metropolitana de Barcelona s’articuli sempre des d’una mirada del conjunt del territori.

Comentaris
To Top