Ciutat

Educació restringeix l’ús del mòbil a classe: què queda prohibit a l’escola i a l’institut?

Estudiants consulten els seus telèfons mòbils mentre estan a la porta de l’Institut Vallès de Sabadell a l’hora del pati ahir al matí

“Malgrat que per una part està bé perquè dona, en part, resposta al malestar sobre l’ús abusiu dels telèfons; ens fa la sensació que la mesura es queda curta”, apunta Roser Llunell, membre de la plataforma vallesana ‘Aixeca el Cap’, que intenta enrederir la tinença de mòbils fins als 16 anys.

El Departament d’Educació prohibirà a partir del curs vinent l’ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només el permetrà per a “usos educatius” a secundària. El text de la Generalitat estableix que “no està permès” l’ús del mòbil a infantil i primària i afegeix que a secundària tampoc ho està amb caràcter general, però sí per a “usos educatius específics autoritzats”, si així ho decideix el centre. De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l’ús queda totalment prohibit a secundària. El document concreta que els alumnes d’ESO hauran d’apagar els dispositius en entrar el centre i els hi retiraran si fan un ús “indegut”. Les instruccions arriben després que el Consell Escolar proposés al Departament restringir l’ús dels mòbils i que s’hagi produït un debat amb la comunitat educativa.

Malgrat aquesta nova mesura, la majoria dels instituts i escoles de Sabadell ja tenen les seves pròpies regulacions internes que, en la majoria dels casos, restringeixen a l’entorn escolar l’ús d’aquests dispositius. A Catalunya, històricament els centres educatius han tingut plena autonomia per decidir quin ús fan del mòbil els alumnes als seus espais. L’any que ve, això deixarà de ser així.

Com queda a infantil i primària?

En aquestes etapes no es poden usar els mòbils, ni en l’horari lectiu ni en el no lectiu (esbarjo, dinar, extraescolars). Si un infant porta un dispositiu a l’escola, l’haurà d’apagar quan arribi i deixar-lo on els responsables del centre decideixin.

I a secundària?

La normativa és restrictiva, però un xic més laxa en aquesta etapa. Segons la conselleria d’Educació, la directriu general és que l’alumne apagui el mòbil en entrar en el recinte i el guardi en lloc segur. Tot i això, Educació deixa un buit per a la discrecionalitat de cada centre. Aquest podrà decidir si opta per una prohibició total o permet l’ús dels dispositius en casos “excepcionals”, sempre amb un motiu pedagògic: fer vídeos, per exemple, o activar geolocalitzacions. Les circumstàncies personals de l’estudiant també influiran en la decisió.

Les limitacions a l’ESO inclouen les sortides, colònies o viatges, i s’imposen a tots els espais, inclosos el gimnàs, la biblioteca o el laboratori, per exemple. L’excepcionalitat explicada en el punt anterior s’aplica també al pati, el menjador i les activitats extraescolars, i sempre amb un adult de referència que vetllarà pel bon ús dels aparells.

I en l’educació postobligatòria?

En aquesta etapa educativa no hi ha imposicions normatives, sinó recomanacions. En estudis com batxillerat o cicles formatius de grau mitjà, la Generalitat aconsella un ús responsable dels mòbils que ha de seguir la regulació establerta per cada centre. Tot i això, durant les activitats lectives la utilització dels dispositius haurà d’estar relacionada amb l’aprenentatge. En temps no lectiu, els centres poden regular-ne l’ús en funció del context, tenint en compte l’edat dels alumnes.

Reaccions i alguns dubtes

Entre la comunitat de familiars dels centres de Sabadell, la mesura majoritàriament ha estat rebuda amb bons ulls. “Em sembla bé perquè al final un telèfon és únicament una distracció a la classe”, apunta la Laia, mare d’un infant de primària de l’escola Nostra Llar. També la Maica, que porta els seus fills a l’escola Joanot Alisanda, veu amb bons ulls la restricció perquè “entre els ordinadors i les eines que ja té l’escola, no fa cap falta fer servir el mòbil, ni per buscar informació”. L’Oriol, també pare d’un infant d’aquesta escola del Centre, assegura que “el mòbil pot fer molt mal, sobretot per l’accés a internet i a contingut inapropiat o perquè incorporen una càmera i es pot enregistrar dins l’àmbit de l’escola”.

“Malgrat que per una part està bé perquè dona, en part, resposta al malestar sobre l’ús abusiu dels telèfons; ens fa la sensació que la mesura es queda curta“, apunta Roser Llunell, membre de la plataforma vallesanaAixeca el Cap’, que intenta enrederir la tinença de mòbils fins als 16 anys. “S’ha prohibit a infantil i primària però en aquestes edats ja no hi havia el problema dels mòbils”, diu Llunell, que afegeix que “a secundària Educació obre la porta que cada institut pugui actuar com vulgui”. Per tant, “on és la regulació?”, afegeix. En aquest sentit, la plataforma assegura que la normativa deixa desemparades aquelles famílies que volen ajornar la compra d’aparells mòbils a partir dels setze anys.

A Catalunya, 7 de cada 10 menors de 15 anys tenen mòbil, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Mesures correctores si hi ha incompliments

El document d’Educació estableix també que els centres educatius han de vetllar pel compliment de la legislació vigent quant a protecció de dades i respecte als drets fonamentals i aplicar mesures correctores o sancions en el cas que els alumnes cometin irregularitats o faltes, que poden ser lleus, greus o molt greus.

Més enllà dels alumnes, Simó ha recordat que docents, treballadors i famílies han de ser “corresponsables”. En aquest sentit, s’insta també els centres a promoure els bons usos en l’àmbit familiar i social i se suggereixen activitats que es poden portar a terme per promocionar el bon ús de les pantalles.

I és que tot i les limitacions establertes, Educació recorda que els centres han de garantir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat i facilitar una cultura digital que faci èmfasi en el bon ús i el coneixement dels beneficis i els efectes negatius d’aquests dispositius.

Comentaris
To Top