EDITORIAL

Serveis (invisibles) essencials

L’Hospital Taulí va posar en marxa el 2022 una unitat que era totalment nova i, per tant, permetia ampliar la cartera de serveis que presta el centre sanitari. Es tracta del Centre de Medicina Genòmica, dirigit pel doctor Víctor Martínez. Actualment, l’equip ja s’ha desenvolupat i, el primer any, va registrar 3.500 consultes, amb la previsió d’atendre uns 500 pacients de l’àrea del Taulí (400.000 persones) anualment.

El servei atén especialment pacients pediàtrics que tenen alguna malaltia minoritària, de les quals hi ha més de 7.000 tipus i afecten 5 de cada 10.000 habitants aproximadament. Es tracta d’una classe de malaltia que requereix una especialització altíssima, per la qual cosa la Generalitat va crear les Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica, que van néixer amb l’objectiu de compartir coneixement sobre malalties minoritàries entre hospitals.

El Taulí té cinc unitats d’expertesa clínica. Avui parlem del Centre de Medicina Genòmica, si bé tant el Taulí com altres institucions i organitzacions públiques de la ciutat en tenen altres dels quals parlem sovint. Tots ells tenen un element compartit, i és que són serveis essencials per a la vida i, en molts casos, invisibles, perquè passen desapercebuts i els desconeixem. La nostra feina és visibilitzar-los i ser al seu costat perquè puguin treballar amb les millors condicions possibles, perquè ens hi juguem la salut de tots.

Comentaris
To Top