Ciutat

Què has de saber a l’hora de triar assegurança?

El mercat ofereix nombroses pòlisses i cobertures tant a particulars com a empreses

Cada vegada són més variats i nombrosos els productes d’assegurances que podem trobar al mercat. Per això, esdevé clau que les persones que se’n beneficiaran es familiaritzin amb la terminologia que utilitza l’assegurador per fer més àgil tot el tràmit abans de formalitzar la contractació. Una de les premisses bàsiques és que no totes les assegurances són obligatòries, sinó que només ho són aquelles que estan fixades per imperatiu legal a Espanya.

Però, més enllà de supòsits i tipologies, hi ha una sèrie d’aspectes que s’han de considerar en qualsevol escenari. Les cobertures no són productes preconfigurats i invariables, sinó que tenen certa flexibilitat per ajustar-los a les necessitats. En aquest sentit, una de les vies per obtenir l’assegurança són les corredories.

“Quan contractes una assegurança, hi ha dues opcions. La primera és anar directament a una companyia -Allianz, Mapfre…-, on tenen una sèrie de productes que voldran vendre al client, amb un ventall d’opcions més tancat. La segona és anar a una corredoria, on, primer, es vol saber què necessita l’interessat. Amb aquesta informació, la proposta s’adapta per trobar la millor opció al mercat”, explica Oriol Badia, gerent de Segumar & Brokers, amb seu al carrer del Marquès de Comillas de Sabadell.

Les assegurances són ben diverses: llar, cotxe, vida, salut, defunció… L’objectiu, explica ell mateix, sempre és el mateix: “No totes són obligatòries, però garanteixen una tranquil·litat. I permeten saber que la despesa que invertiràs serà una quantitat concreta periòdicament, sense imprevistos”, exposa.

“Tothom té una motxilla”

Dintre de cada categoria, les opcions per al client s’ajusten a les seves necessitats i al tipus de protecció que vol, considerant aspectes com l’edat. “No és el mateix ser jove que gran. Un cop sabem què vol, què està disposat a pagar i els problemes en el passat, busquem la pòlissa”, resumeix Badia, que ho explica amb una frase reveladora: “tothom té una motxilla”, amb característiques que han de posar-se sobre la taula abans de la contractació.

Un dels problemes per al ciutadà és triar en un oceà d’oportunitats. En el cas de Segumar, per exemple, treballen amb una quarantena companyies. Dins d’aquest paraigua, s’aborden diferents possibilitats, segons la realitat del client. Per exemple, en l’assegurança de la llar, es contemplen tres models:

  • Bàsic. Normalment, gent jove que prioritza el preu que paga, no tant el contingut que té a dins. Propensió al risc més alta.
  • Estàndard. Per exemple, una parella amb fills, amb un cert patrimoni però sense grans joies o objectes d’art a la llar. Busquen comoditat en cas d’accident i una relació ajustada qualitat-preu.
  • Prèmium. Cases amb parets de valor, peces ceràmiques costoses. Persones que prioritzen que, en cas de sinistre, es pugui recuperar tot tal com ho tenien. En aquest cas, hi ha també cobertures extres.

Aquest és només un exemple de com funcionen les assegurances. Badia reivindica la importància de rebre el consell dels experts. “La nostra principal funció és entendre les prioritats del client i buscar al mercat el que s’ajusti”, reitera. Això es dirigeix tant a particulars com a empreses, amb pòlisses específiques en cada cas. I es fa igualment extensiu a circumstàncies en què s’esgota el període de contractació i s’ha de buscar un nou servei. “Per exemple, si a final d’any m’apugen el preu, la corredoria buscarà una nova oferta al mercat, incloses companyies més enllà de l’actual”, apunta.

Així, el mercat està obert a qualsevol situació de risc. Un dels col·lectius en creixement, dins de la mobilitat, són els patinets. Fa anys que companyies com Segumar & Brokers ofereixen cobertura en cas d’accident amb aquests aparells. “Fa temps que es va dir que haurien d’estar assegurats. És un mercat en auge, amb més demanda”, remarca sobre com busquen adaptar l’oferta a la demanda detectada.

Amb tot, la voluntat és que l’assegurança no s’hagi d’utilitzar mai. Però, en cas d’imprevistos o situacions sobrevingudes, més val estar preparat. “Si s’ha de fer servir una assegurança, la nostra funció és posar el client a davant perquè se senti protegit”, conclou Badia.

Comentaris
To Top