Vallès

Condemna a Uralita per danys als que vivien prop de la fàbrica de Cerdanyola

Per primer cop, l’Audiència de Madrid ha condemnat Uralita a indemnitzar amb més de 2 milions d’euros a un conjunt de veïns afectats per l’amiant de la seva fàbrica de Cerdanyola del Vallès. Es tracta de 39 persones de Cerdanyola i Ripollet -considerada la ‘zona cero’ de l’amiant a Espanya- sense relació laboral directa amb l’empresa i que vivien i/o treballaven a prop de la planta de fibrociment. Segons la sentència, Uralita «no va actuar amb la diligència exigible al fer emissions sense el control adequat a l’ambient exterior de fibres d’amiant de la seva explotació industrial, amb la qual cosa va incórrer en responsabilitat pels danys causats a les poblacions circumdants de Cerdanyola i Ripollet en inhalar els seus habitants les fibres d’amiant emeses a l’ambient exterior sense el degut control per l’activitat industrial desenvolupada per la demandada».

To Top