Diners

El CIESC demana ajuts directes a pimes i autònoms pel coronavirus

El CIESC adverteix que es necessiten mesures de xoc efectives per a la tresoreria i l’operativa de les activitats durant els propers mesos. Així ho assenyala davant la presentació de mesures financeres i fiscals per ajudar els autònoms i petites i mitjanes empreses (pimes) a superar l’actual tancament obligat o induït.

Segons el col·lectiu, la presentació d’avals públics per sol·licitar crèdits no és una mesura “ni suficient ni prou ràpida i efectiva per confiar que amb això reactivarem l’economia”, ja que no aporta directament tresoreria i viabilitat econòmica i financera a les activitats que estan aturades esperant el moment de reiniciar-se. En aquest sentit, consideren que és una proposta “que difícilment estalviarà problemes de liquiditat immediata i pot suposar un trasllat d’endeutament a futur reduint la viabilitat de les activitats”.

És per aquest motiu que consideren que cal preveure una lenta reactivació en pocs mesos, a partir de juny i progressivament durant la tardor d’aquest any. “Ara cal aplicar mesures de xoc immediates, directes, efectives i amb accés fàcil per a les empreses i autònoms”, apunten.

Aquestes mesures són les següents:

  • Anul·lació de les quotes d’autònoms i durant almenys tres mesos i l’ajornament de la liquidació d’impostos durant tot l’any 2020 sense interessos, en tant que exercici anual incomplet.
  • Ajuts directes per al finançament de la despesa corrent que permeti endegar el dia a dia de les empreses, incloent-hi especialment els salaris i la creació d’ocupació, amb línies especials de crèdits i pòlisses sense interessos i sense avals dels particulars.
  • Tramitació on-line ràpida i directa de sol·licituds, sense supeditar-ho a la concessió d’avals públics.
  • Subvencions per a la creació d’ocupació.
  • Tot això, de forma general i sense restriccions, per als autònoms i les pimes (94% del total d’empreses del Vallès).
Comentaris
To Top