Diners

L’hostaleria és el sector més afectat per EROs durant la pandèmia a Sabadell

L’hostaleria ha estat el sector més perjudicat per expedients de regulació d’ocupació (ERO) a Sabadell, tant pel que fa al volum de sol·licituds tramitades com el nombre de treballadors afectats. Durant l’any passat, del total de 20.688 persones a la ciutat que han estat incloses en un procediment d’aquest tipus, més del 20% d’elles es dedicaven a aquest sector.

Segons dades del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIES), el nombre anual d’expedients tramitats a Sabadell va arribar als 3.049 durant el 2020. L’hostaleria en va concentrar el 25,39% del total. L’afectació al sector va créixer sobretot a partir de l’octubre, coincidint amb les restriccions de mobilitat i les mesures a bars i restaurants.

A Sabadell, el sector que en segon lloc ha estat més perjudicat per la reducció de l’ocupació ha estat el de les activitats comercials. El 20,99% dels expedients tramitats han estat relacionats amb el comerç. Hi ha hagut 4.144 treballadors afectats per un ERO en el sector. Són gairebé els mateixos que en el sector de l’hostaleria, que n’han estat 4.167.

La indústria (14,45%) i les activitats artístiques i d’entreteniment (10,04%) segueixen a la llista dels sectors més afectats.

A la comarca, la indústria

Oficina de Treball del carrer de la República numero 45

Oficina de Treball del carrer de la República numero 45/ LLUÍS FRANCO

L’afectació en l’ocupació, al llarg de l’any passat, ha estat lleugerament diferent, si ens fixem en la comarca.

Dels 13.544 expedients presentats, n’hi ha una majoria corresponent als sectors de l’hostaleria (23,46%) i del comerç (20,12%). Ara bé, el nombre majoritari de treballadors afectats per EROs és del sector de la indústria manufacturera, que en canvi concentra el 12,5% dels expedients. Dels 134.915 treballadors afectats a la comarca, 39.125 són del sector de la indústria.

Dins del recompte de persones afectades per EROs es tenen en compte expedients que han suposat la suspensió o l’extinció del contracte i la reducció de la jornada. A Sabadell, la majoria d’EROs han estat per suspensió de contracte.

Comentaris
To Top