Ciutat

El deute amb Endesa supera el milió d’euros a Sabadell

L’acord entre administracions locals, Generalitat i Endesa eixuga el deute acumulat de 1.500 famílies de la ciutat des de l’any 2015

Tall de llum a Can Puiggener per una sobrecàrrega del la xarxa elèctrica / VICTÒRIA ROVIRA

El deute acumulat de les famílies sabadellenques amb Endesa supera el milió d’euros entre els anys 2015 i 2020, segons els primers càlculs municipals. Una xifra, però, que quedarà eixugada: l’elèctrica assumirà el deute dels impagaments de famílies vulnerables del 2015 al 2018 i la meitat del 2019 i 2020. La part restant l’assumirà l’Ajuntament de Sabadell (25%) i Generalitat (75%) i el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l’1 de gener del 2021, s’assumirà al 50%.

Pel que fa al deute generat des de l’1 de gener del 2021, s’ha acordat la creació d’un Fons d’Atenció Solidària per evitar la generació de nous deutes. Amb tot, les llars de Sabadell beneficiades per l’acord són al voltant de 1.500 famílies, segons el recompte que ha fet la regidoria d’Acció Social. L’acord que Generalitat, administracions locals i Endesa van signar aquesta setmana permet eixugar el deute acumulat dels darrers sis anys per pobresa energètica, un total de 38,7 milions d’euros de 35.518 famílies catalanes.

L’acord, que parteix de la Llei contra la pobresa energètica (llei 24/2015) que el Parlament va aprovar per unanimitat l’any 2015, estableix que Endesa i les administracions locals assumiran aquest cost. Així, qualsevol tall de subministrament a una llar de família vulnerable –reconeguda amb l’informe dels serveis socials municipals– és un tall indegut i sancionable. Gràcies a aquesta llei s’han impedit 63.000 talls elèctrics a famílies vulnerables a Catalunya.

D’altra banda, la companyia subministradora també es compromet a informar els usuaris, aplicar el bo social i renunciar a fer reclamacions del deute. Així, l’empresa ha de garantir el subministrament elèctric bàsic a les persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial que estiguin domiciliades a un habitatge. Els serveis socials municipals hauran de fer un document acreditatiu i s’haurà d’aportar el certificat d’empadronament vigent i el butlletí de reconeixement d’instal·lació elèctrica assegurant que és segura.

Pel que fa al deute generat des de l’1 de gener del 2021, s’ha acordat la creació d’un Fons d’Atenció Solidària per evitar la generació de nous deutes. Segons Endesa, aquest fons l’assumiran a parts iguals l’empresa i les administracions públiques.

Sabadell, la primera a sancionar

Sabadell va ser la primera ciutat catalana que va sancionar les elèctriques l’any 2016, en compliment de la llei, per retirar el subministrament a famílies vulnerables va obrir 14 expedients sancionadors. L’Ajuntament de Sabadell també va decidir deixar de pagar les factures de les famílies vulnerables.

L’any 2019, a la ciutat es van tramitar més de 2.400 informes de domicilis on no podien pagar la llum i Endesa va avançar que tallaria el subministrament elèctric a les famílies en situació de pobresa energètica si l’Ajuntament no es feia responsable del 50% del deute. Aquest acord, doncs, posa fi a un episodi que s’arrossega des del 2016.

Comentaris
To Top