Diners

La confiança empresarial manté una evolució positiva

Confiança empresarial

Les expectatives econòmiques de l’empresariat de Sabadell i dels seus municipis propers de cara a l’últim trimestre del 2021 són optimistes

El clima empresarial reflecteix les dificultats del context econòmic / LLUÍS FRANCO

L’índex de confiança empresarial per al quart trimestre de 2021 en l’empresariat de Sabadell i dels seus municipis propers manté una evolució positiva, però perd força respecte als ritmes de recuperació dels trimestres anteriors. La variació trimestral baixa del 9,8% a l’1,5% i la interanual, que era del 47,3%, passa a ser ara del 27,2%, segons la darrera enquesta de Confiança i Clima Empresarial elaborada per l’Ajuntament, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC.

Dit això, l’informe final conclou que el clima empresarial reflecteix les dificultats del context econòmic i que la recuperació post-Covid-19 perd força. Les enquestes d’aquest informe es van realitzar entre el juliol i el setembre d’enguany. Es van recollir 300 respostes en 14 municipis de Sabadell, de la Conca de Ripoll i la Riera de Caldes.

L’afectació per la Covid, encara present

Així mateix, un 29,4% de les respostes manifesten que encara pateixen algun tipus d’afectació derivada de la Covid-19. Els tipus d’impactes més destacats pels establiments afectats són una disminució de la facturació (53,8%), un augment de la complexitat dels processos per culpa de les mesures de protecció, higiene o prevenció (53,8%) i dificultat de disposar d’aprovisionaments (49,0%).

Per als establiments on la facturació ha disminuït, el percentatge de pèrdua de facturació és del -23,3%. Un 49,1% d’aquests negocis preveuen una recuperació de les vendes en un termini de més d’un any, i un 16,4% lamenten probabilitats de tancament.

A més, un 45,53% del total de les companyies participants en l’enquesta han aplicat un ERTO des de l’inici de l’estat d’alarma i un 86% ja han retornat a l’activitat. La valoració empresarial de la marxa del negoci va registrar una recuperació important al llarg del segon trimestre d’enguany i en aquest tercer trimestre de 2021 presenta una evolució positiva, però més moderada: el saldo per al conjunt de l’economia de l’àmbit passa de 7,0 a 10,6 punts. Aquest augment de 3,6 punts havia estat de 20,2 en l’enquesta anterior.

D’altra banda, les respostes positives segueixen evolucionant a l’alça: un 30,7% del total han manifestat una evolució d’increment de la xifra de negoci. Tots els sectors presenten saldos positius, però mentre que el de la resta de serveis ha augmentat en 16,4 punts, a la indústria de la construcció i al comerç els saldos han retrocedit (-1,7 i -4,1 punts respectivament). Aquest comportament s’explica pel fet que les respostes optimistes han incrementat a la resta de serveis i, en canvi, s’han estancat en tots els altres sectors d’activitat.

Expectatives optimistes

Les expectatives empresarials per al quart trimestre de 2021 en el conjunt de sectors apunten un manteniment de la recuperació, però amb una evolució menys dinàmica i un estancament de les respostes optimistes. El saldo millora en dos punts i se situa en 11,4. L’augment en l’anterior enquesta havia estat de 16,7 punts.

Per sectors es pot veure que tots els saldos d’expectatives empresarials mantenen dígits positius. Tot i això, cal diferenciar que al sector industrial el saldo retrocedeix -6,3 punts, perquè les respostes optimistes que esperen una evolució a l’alça baixen -6,4 punts.

Comentaris
To Top