Diners

L’evolució positiva de la confiança empresarial es manté

Les enquestes de l’informe trimestral es van realitzar entre el desembre del 2021 i el gener del 2022 / LLUÍS FRANCO

L’índex de confiança empresarial per al primer trimestre del 2022 en l’empresariat de Sabadell i dels seus municipis propers reflecteix un manteniment de la seva evolució positiva, tot i que baixa un 0,5% trimestral respecte de la dada anterior. En el darrer informe de Confiança i Clima Empresarial elaborat per l’Ajuntament, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC, ja es va apuntar que perdia una mica de força respecte dels primers trimestres del 2021.

Això també es constata en la variació interanual que ara passa a ser del +18,7%, mentre que els trimestres anteriors havia estat del 27,2% i el 47,3%. Això es deu en bona part a causa de la comparativa amb la situació d’aturada de les activitats per les primeres onades de la pandèmia durant l’any 2020.

L’índex se situa en els 136,1 punts, un valor superior als obtinguts durant el 2019, però que suposa un lleu descens de l’índex anterior. Dit això, l’informe final conclou que el clima empresarial reflecteix les dificultats del context econòmic i que la recuperació post-Covid serà lenta. Les enquestes d’aquest informe es van realitzar entre el 14 de desembre del 2021 i el 12 de gener del 2022. Es van recollir 300 respostes en 14 municipis de Sabadell, de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes.

Bona valoració de la marxa del negoci

Així mateix, la valoració empresarial de la marxa del negoci durant el darrer trimestre del 2021 manté el saldo positiu: augmenta en 1,2 punts i és de +11,8. Les respostes a l’alça creixen en 2,7 punts i arriben al 33,3% del total. Tots els sectors presenten saldos positius i destaca especialment l’augment del comerç. Les respostes que valoren que la marxa del negoci ha anat a l’alça pugen fins al 42,6%, la qual cosa permet assolir un saldo de +23,7 punts (increment de +16,7 punts).

A la resta de serveis, les respostes a l’alça són el 28,3% (baixen -6,1 punts), i el saldo és de +8,4 punts. Al grup de la indústria i la construcció, les respostes a l’alça augmenten +4,6 punts i representen el 32,6% del total.

Es mantenen les expectatives

Les expectatives empresarials de negoci per al total de sectors a Sabadell durant el primer trimestre del 2022 indiquen un manteniment de la situació, però sense tendències clares a la millora. El saldo del conjunt es redueix en -3,3 punts respecte de l’anterior i és de +8,2, conseqüència de la lleu disminució de respostes optimistes (-1,4 punts). Tot i això, les respostes que esperen mantenir l’activitat són el 55,8% del total i les que esperen augmentar-la són el 26,2%.

El factor que durant l’any 2021 més ha afectat les activitats empresarials a Sabadell i els seus voltants ha estat de forma destacada la debilitat de la demanda amb un 56,1% del conjunt. Tanmateix, ha patit una reducció de -21,9 punts respecte del percentatge de l’any 2020. En el grup de les empreses del sector de la indústria i la construcció, la importància d’aquest factor puja fins a un 62,2%.

Comentaris
To Top