Vallès

Gairebé 5.000 trucades al Vallès Occidental per episodis meteorològics

El servei de teleassistència de la Diputació de Barcelona ha registrat 4.870 trucades a la comarca

Dia de vent, pluja i tardor amb fulles seques / VICTÒRIA ROVIRA

El servei Local de teleassistència de la Diputació de Barcelona va activar el passat 1 de juny, i dins del programa Parlem de…, el protocol i la campanya “Consells per fer front a la calor”, que es porta a terme durant tot l’estiu. Durant aquest agost, a més de la calor, les trucades també s’han fet pels ruixats i tempestes dels darrers dies.

En total, la primera quinzena d’agost s’han dut a terme 4.677 trucades motivades per temperatures extremes o fenòmens meteorològics adversos. En el període que va de l’1 de juny fins al 15 d’agost s’han fet 18.521 trucades en el marc del programa preventiu Parlem de…. D’aquestes trucades, 4.870 s’han fet al Vallès Occidental, la comarca on més se n’han registrat.

Comunicació amb els ajuntaments

Si es detecta qualsevol incidència o cas especial en l’habitatge que pugui generar una major vulnerabilitat davant dels efectes de la calor o dels temporals, el programa informa als Serveis Socials de l’ajuntament corresponent, i també està en permanent contacte amb els serveis d’emergència. A més, el centre d’atenció del servei es comunica diàriament amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i es reben avisos sobre possibles alertes dels diferents territoris de la demarcació de Barcelona.

En el cas que existeixin alarmes taronges o vermelles, el servei contacta amb les persones usuàries de la zona afectada, prioritzant tant les que són vulnerables per la seva situació de salut -amb malalties cardiorespiratòries, per exemple-, o pel fet de viure en habitatges aïllats.

Gairebé 100.000 usuaris

“Parlem de…” és un programa de trucades preventives i proactives que el servei local de teleasssitència fa des de l’any 2015. Cada mes s’identifiquen una sèrie de temàtiques per àrees i, en funció de les característiques de la persona usuària, els riscos a que estigui més exposada, els seus interessos o bé com es desenvolupi la conversa, el personal teleoperador proposa un tema, introdueix consells i recomanacions, i també la convida a explicar les seves vivències. La finalitat d’aquestes campanyes és fomentar l’autonomia personal i afavorir l’empoderament de les persones grans, així com incorporar hàbits de vida saludable, incrementar-ne la participació social i crear vincles amb la comunitat.

Actualment aquest servei es presta a 95.984 persones amb la col·laboració dels ajuntaments de la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona).

Comentaris
To Top