Diners

Un nou horitzó per a les ‘start-ups’ de Sabadell

Start-ups

Els experts asseguren que la nova llei permetrà enfortir l’actual ecosistema emprenedor

La nova llei de ‘start-ups’ té el propòsit d’incentivar la creació d’empreses emergents, bàsiques per generar riquesa i llocs de treball / LLUÍS FRANCO

L’emprenedoria és imprescindible en la generació de riquesa i llocs de treball. Crear un negoci de zero, això sí, no és senzill i encara menys si no hi ha les suficients facilitats financeres i burocràtiques, com passava fins ara a Espanya. Tanmateix, això podria canviar a partir d’ara gràcies a la nova llei de start-ups aprovada pel Congrés de Diputats aquest mes de desembre i que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de l’any 2023. 

Aquesta nova normativa té l’objectiu de desenvolupar un fort ecosistema emprenedor al país, a través de la creació i relocalització d’empreses emergents i en l’atracció de talent i capital internacional. La llei també permetrà agilitzar tràmits i que els emprenedors tinguessin menys impostos. Tot plegat, amb un únic propòsit: millorar la competitivitat empresarial respecte altres països europeus. 

Sabadell, beneficiada

Dit això, Sabadell no és aliena a la llei de start-ups i, per tant, també pot beneficiar-se’n. La ciutat compta aproximadament amb una quarantena d’empreses emergents, però aquesta normativa podria fer que el nombre augmentés a partir del 2023, segons vaticina l’expert en la matèria Jacint Soler, qui és el director de Relacions Internacionals i del Gabinet Tècnic de Presidència de Pimec. De fet, des de la patronal catalana fan una valoració positiva de la nova normativa, tot i que, a la vegada, consideren que podria ser més ambiciosa. 

Una de les crítiques per part de Pimec a la llei de start-ups és que dona facilitats en la creació de companyies, però, en canvi, no és una ajuda per al creixement de les empreses emergents que ja estan constituïdes. “El coll d’ampolla actual no és la creació de start-ups, sinó la consolidació d’aquestes. La llei no contempla una millora fiscal significativa per ajudar a les empreses emergents a créixer més de pressa”, lamenta Soler.  

Per la seva banda, cinc start-ups de Sabadell (Qida, Qualla, Colmeia, Nester i Deale) també valoren com a “positiva” la nova llei, ja que consideren que suposa equiparar-se amb la legislació de països europeus amb un fort ecosistema emprenedor. Això sí, opinen que té mancances i, per això, esperen que la llei es vagi revisant periòdicament per tal d’anar establint més avantatges per a les start-ups.  

Punts més importants de la llei

La llei té un seguit de mesures a tenir en compte. D’entrada, la primera d’elles, i segurament la més important, és la definició de start-up. Aquelles empreses que la compleixin podran beneficiar-se de les mesures de la normativa. La llei contempla com a start-up aquella empresa que no superi els cinc anys d’antiguitat (o set per a sectors estratègics); que no cotitzi en borsa ni distribueixi dividends; que la seu o el domicili del qual social s’estableixi permanentment en territori nacional; i que acumuli un volum de negoci màxim de 10 milions d’euros, entre altres aspectes.

Les empreses que compleixin aquests requisits podran beneficiar-se de la resta de mesures de la llei. L’empresa pública Enisa serà qui s’encarregarà de la certificació. Jacint Soler considera que haurien de ser les administracions locals qui duguessin a terme aquesta tasca, més coneixedores de les noves empreses locals que es constitueixen.

Com a principals mesures de la llei trobem la reducció de l’impost de societats del 25 al 15% durant 4 anys; l’agilització dels tràmits per poder constituir una empresa sense costos notarials; i l’eliminació de la doble cotització a la Seguretat Social per a aquells emprenedors que mantinguin de manera simultània una ocupació per compte d’altri, entre d’altres. A més, la normativa pretén facilitar l’ús d’accions (stock options) com a forma de retribució i s’eleva l’exempció fiscal de 12.000 a 50.000 euros anuals. Finalment, la llei també compta amb més facilitats per als inversors i més beneficis fiscals per als estrangers.

Valoració de la nova llei per part de ‘start-ups’ de Sabadell

Jose Carol (Qida): “La llei ens apropa a països amb un fort ecosistema emprenedor”

Des de Qida fa una valoració positiva de la llei de start-ups, ja que consideren que reivindica la importància de les empreses emergents i apropa Espanya a la resta de països europeus que tenen un fort ecosistema emprenedor, com poden ser Regne Unit o França. El responsable de desenvolupament de negoci de l’empresa, Jose Carol, explica que un dels punts de la normativa que més valoren és la simplificació en la creació de noves companyies.

La ‘start-up’ Qida duplica vendes i ja prepara una nova expansió

En canvi, troben a faltar que la llei contempli un “nexe d’unió” entre les universitats i les start-ups per tal de fomentar ’emprenedoria dins del sistema educatiu, així com més flexibilitat en la quota d’autònoms per als emprenedors. 

Carles Porta (Qualla): “És un bon punt de partida, però no té en compte les ‘scale-ups’”

“La part que més ens agrada de la llei és que existeix, ja que és una eina imprescindible per fomentar l’emprenedoria”. Així ho assegura el cofundador i conseller delegat de Qualla, Carles Porta, que, a més, considera que la normativa ajudarà a fer més competitiu el conjunt de start-ups del país.

Carles Porta (Qualla): “Hem creat un producte innovador, ens cal temps per donar-lo a conèixer”

Tanmateix, Porta troba injust que només les empreses amb cinc o menys anys de vida puguin beneficiar-se de la llei, ja que això treu de l’equació a les ‘scale-ups’, que empreses amb més de cinc anys de vida que compten amb un servei o producte madur, però que encara estan en procés de creixement. “S’hauria d’ajudar a les empreses fins als 10 anys de vida, com a mínim”, expressa.

Marina Teixidor (Colmeia): “L’agilització dels tràmits burocràtics és imprescindible”

Per la seva banda, la fundadora i consellera delegada de Colmeia, la sabadellenca Marina Teixidor, considera que un dels grans avantatges de llei de start-ups és l’agilització dels tràmits burocràtics a l’hora de crear una nova empresa. “Es donen més facilitats per constituir una start-up i s’eliminen molts costos en l’etapa inicial. Les start-ups necessitem ser àgils i eficients en recursos i el marc regulador ho permet”, afegeix.

La sabadellenca Marina Teixidor engega la seva tercera ‘start-up’

No obstant això, Teixidor no veu clar el “caràcter retroactiu” d’alguns dels punts, com, per exemple, som serà el procés de certificació de start-ups per part d’Enisa. “Encara queda molt per construir i aquesta llei és només un primer pas”, conclou. 

Alex Purull (Nester):  “La retenció del talent internacional és un aspecte clau”

El cofundador i conseller delegat, juntament amb Kàstor del Olmo, de Nester, Alex Purull, considera que la nova llei de start-ups crea un marc jurídic “més flexible i atractiu” pel que fa a la captació i retenció de talent (sobretot, internacional).

La sabadellenca Nester entra a l’acceleradora d’una filial d’Amazon

No obstant això, el sabadellenc comenta que la normativa està a “anys llum” de la que hi ha als Estats Units i també als països veïns com Portugal o França. “Té mancances grans que encara dificulten l’accés a rebre inversió de fons estranger i tràmits burocràtics que no s’han agilitzat com l’obligació d’obtenir un NIE d’inversor, una petita trava que pot endarrerir operacions d’inversió”, detalla. 

Gerard Garcia (Deale):  “Una bona mesura seria no haver de pagar la Seguretat Social”

El fundador i conseller delegat de Deale, Gerard Garcia, també fan una valoració general positiva de la llei, però com la resta d’emprenedors consultats també opina que té aspectes millorables que no acaben de beneficiar a les start-ups. A tall d’exemple, Garcia considera que les empreses emergents, en els primers anys de vida, no haurien de pagar quotes a la Seguretat Social o si més no, que se’ls bonifiqués una part.

Deale tanca una nova ronda d’inversió: 1,5 milions d’euros

“Aquesta mesura seria significativa, ja que les start-ups podrien destinar aquests diners a fer campanyes de màrqueting o a millorar el producte, entre altres. La llei encara és millorable i pot tenir més avantatges per a les empreses emergents”, assenyala. 

Més facilitats als ‘business angels’

Un aspecte clau per al creixement de les start-ups és el finançament. I, en la majoria de casos, aquesta necessitat es tradueix en inversió externa. La nova llei de start-ups contempla aquest aspecte i ofereix beneficis fiscals per a business angels (tant nacionals com internacional) per afavorir que les empreses emergents tinguin més fàcil accés al capital, així com una major seguretat jurídica per als inversors. 

Com a incentius fiscals, per exemple, la normativa preveu que s’augmenti la base màxima de deducció de les inversions, passant a un màxim de 100.000 euros anuals (actualment la xifra se situava en els 60.000 euros), i amb una deducció propera al 50% (abans era del 30%). Així mateix, els inversors estrangers hauran de començar a sol·licitar el seu NIE com no residents per a poder invertir en start-ups situades a Espanya.

L’expert en la matèria i el director de Relacions Internacionals i del Gabinet Tècnic de Presidència de Pimec, Jacint Soler, exposa que a banda dels business angels (que són inversors individuals) també es donen facilitats fiscals als fons d’inversió, una novetat respecte a l’anterior normativa.  

Nòmades digitals

Una altra novetat considerable de la nova llei són els beneficis fiscals per a emprenedors estrangers, que reben el nom de nòmades digitals. Quan entri en vigor la normativa, podran gaudir d’un accés fàcil a l’impost de la renda de no residents (IRNR). Fins ara, per poder acollir-se a aquest règim havien de demostrar que no havien viscut en el territori espanyol durant els últims 10 anys. Aquesta quantitat es veurà reduïda a tan sols 5 anys. 

Acollir-se a aquest impost és molt beneficiós per als emprenedors estrangers, perquè només hauran de pagar un 15% sobre els seus ingressos en lloc d’un 24%, fins als 60.000 euros anuals. De fet, es tracta d’un règim molt similar a la llei Beckham, que també permet als estrangers reduir en gran manera el pagament d’impostos. 

Jacint Soler detalla que aquesta mesura destinada als nòmades digitals té l’objectiu de captar talent internacional. L’expert vaticina que Sabadell també es pot beneficiar-ne. “Es pot donar el cas també que s’expedeixin visats de teletreball. Per exemple, podrà venir un empleat d’una empresa de Mèxic a treballar aquí a Sabadell”, conclou. 

Comentaris
To Top