Publicitat
EDITORIAL

L’economia i les persones

Les dades ens donen perspectiva per poder analitzar la realitat i poder extreure conclusions. Aquesta setmana, segiunt un dels segells que identifiquen aquest diari, hem examinat algunes de les principals variables econòmiques de la ciutat amb l’objectiu d’apropar-les a la ciutadania. En concret, hem aprofundit sobre els polígons industrials, que generen la meitat de l’ocupació i de la riquesa de Sabadell, i en la present edició hem diseccionat l’economia sabadellenca per veure la seva evolució i extreure quins són els sectors amb més dinamisme. 

Ens és complicat sintetitzar totes les conclusions en podem extreure. La primera de totes és que l’economia de la ciutat és molt potent, amb una facturació global de més de 3.000 milions d’euros a l’any i un PIB de 4.872 milions d’euros, el que representa per sí sola el 2,1% de la generació de riques del país. Com el conjunt de l’economia espanyola, tot i ser una ciutat centrada en el sector serveis, hem de posar en valor la gran aportació que fa la indústria i la construcció en el vigor de la ciutat. Som referencials en molts àmbits, com en el sector del motor, de la informació i les comunicacions, i en la indústria metal·lúrgica, entre molts d’altres, però alhora creiem que tenim molt més camp per recórrer.

Sabadell necessita atraure noves inversions per ampliar els horitzons econòmics de la ciutat i alhora garantir una ocupació digna i de qualitat a llarg termini. Cal que tots els agents, públics i privats, col·laborin per evitar que Sabadell esdevingui, per a una majoria, una ciutat on viure i treballar. No una ciutat dormitori.

Publicitat
Comentaris
To Top