Diners

Els accionistes de Banc Sabadell aproven la gestió i els comptes anuals

Banc Sabadell Junta Accionistes

La junta, en la qual ha participat el 61% del capital social, dona suport de forma majoritària a tots els acords de l’entitat financera

Imatge de la Junta General d'Accionistes del Banc Sabadell, celebrada aquest dijous / CEDIDA

La Junta General d’Accionistes de Banc Sabadell, celebrada aquest dijous a Alacant i en la qual han participat el 61,9 % del capital social, ha aprovat la gestió, la nova política de remuneracions i els comptes anuals del 141è exercici social de l’entitat financera.

En el transcurs de la reunió, s’ha aprovat l’informe d’informació no financera, els comptes de 2022, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la distribució d’un dividend complementari de 0,02 euros per acció corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre del 2022. Això se suma al dividend a compte, també de 2 cèntims per acció, repartit a finals de l’any passat.

Els accionistes també han donat suport al programa de recompra d’accions per un valor màxim de 204 milions d’euros, subjecte a l’obtenció de l’autorització del Banc Central Europeu. En conjunt, el dividend distribuït més el programa de recompra comporten un payout de fins al 50 %, cosa que representa una rendibilitat del 8,7 % sobre el valor de l’acció al final del 2022.

Així mateix, s’ha ratificat la reelecció d’Aurora Catá Sala com a consellera independent; de María José García Beato com a consellera altra externa; de David Vegara Figueras com a conseller executiu; i la continuïtat de Josep Oliu com a president no executiu. Alhora, ha obtingut el suport la ratificació i nomenament de Laura González Molero com a consellera independent, en substitució de José Ramón Martínez Sufrategui, a més del nomenament de Pedro Viñolas Sierra com a conseller independent, en substitució d’Anthony Ball.

El Banc Sabadell descarta retornar la seu social a la ciutat: “Està fora de l’agenda”

“L’entitat ha superat les expectatives”

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha començat la intervenció amb un missatge de satisfacció: “L’entitat ha aconseguit superar les expectatives del pla de recuperació de rendibilitat sostenible a tres anys vista, que s’havia plantejat a finals del 2020”. Tot i això, ha reconegut que no ha estat un any fàcil a causa dels grans canvis econòmics, geopolítics i dels esdeveniments més recents, que han reconfigurat l’actual escenari convuls.

“Aquest any hem viscut en un context de gran incertesa i seguim encara immersos en ell”, ha indicat Oliu. En aquest sentit, ha assenyalat que “no només la guerra continua sent una amenaça per a la societat, sinó que l’adaptació al nou entorn econòmic de tipus d’interès ha provocat i pot provocar episodis d’inestabilitat de mercats”. En tot cas, ha subratllat que “el sector bancari espanyol ha seguit una evolució molt favorable durant l’any, amb resultats sòlids, solvència creixent i amb excés de liquiditat, conseqüència del creixement limitat del crèdit en comparació amb les facilitats creditícies ofertes pel Banc Central Europeu”.

Banc Sabadell Junta Accionistes

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, durant la seva intervenció / CEDIDA

En aquesta línia, el president ha destacat el bon comportament de Banc Sabadell. “La solidesa dels resultats i de la generació de capital de forma sistemàtica en tots els trimestres dels darrers dos anys ha tornat la confiança dels inversors en la nostra acció”, ha remarcat. El Banc es va revalorar un 58 % el 2022, sent el segon valor de l’Ibex 35. Durant la Junta, el president també ha abordat la ferma aposta de l’Entitat per la sostenibilitat, que es plasma a l’informe Compromís Sostenible publicat el març de l’any passat, un marc d’actuació de rellevància ambiental i social en què s’integra l’estratègia ESG a la visió de futur de l’entitat.

Per acabar, Oliu ha indicat que els propers anys seran fonamentals per a la consolidació futura del banc i per a la seva rellevància social. “Espero poder contribuir com fins ara, amb el meu millor saber al servei dels clients i dels accionistes”, ha assenyalat. “Encara que estem en moments de volatilitat als mercats, partim amb unes perspectives molt positives per a l’any 2023”, ha reconegut. En suma, el president està convençut que “Banc Sabadell afronta el tercer any del seu pla estratègic en un entorn revoltat, però amb solidesa i forta determinació cap a la consecució del seu objectiu”.

Intervenció del conseller delegat

Per la seva banda, el conseller delegat de l’entitat, César González-Bueno, ha començat destacant que el Banc “està fort, té unes prioritats de gestió ben enfocades, i segueix un full de ruta estratègic ben definit”. Posteriorment, ha exposat les principals magnituds financeres, la gestió realitzada durant l’exercici 2022 i després s’ha enfocat en els objectius financers per al 2023. En síntesi, ha subratllat el “fort increment del benefici i de la rendibilitat, millora del perfil de risc, bona dinàmica comercial i acceleració de la transformació, ferm compromís amb la sostenibilitat, i sòlida posició de capital i liquiditat”.

Així mateix, ha enumerat algunes de les iniciatives més rellevants posades en marxa el 2022 que tenen com a objectiu créixer més i de manera més rendible. Tal com ha relatat el conseller delegat, en consum s’ha millorat la proposta dels préstecs digitals preconcedits, i la producció ha crescut un 43 % interanualment. En targetes, s’ha implementat la seva alta immediata i totalment digital. El 2022, un 38 % de les noves targetes ja s’han donat d’alta digitalment.

A nivell de comptes, González-Bueno ha destacat el llançament del compte digital, que permet donar-se d’alta als nous clients en tan sols 5 minuts, de manera 100 % remota. “Aquest bon avenç de la transformació ha contribuït a la bona evolució dels principals indicadors d’activitat comercial”, ha precisat. D’altra banda, ha apuntat la responsabilitat que té Banc Sabadell amb les famílies. “Estem adherits al Codi de Bones Pràctiques, donant cobertura a les famílies que es troben al llindar d’exclusió, i pateixen dificultats per atendre el pagament de la hipoteca. Més enllà d’això, el banc ofereix solucions personalitzades als clients que no es puguin acollir a aquest Codi, però tenen dificultats per fer front al pagament dels seus préstecs”.

Banc Sabadell Junta Accionistes

El conseller delegat del Banc, César González-Bueno, dirigint-se als accionistes / CEDIDA

Pel que fa a les persones amb dificultats d’usabilitat de la banca remota, Banc Sabadell ha ampliat l’horari de caixa a 237 oficines i ha posat en marxa una línia telefònica gratuïta amb atenció personalitzada per a la gent gran, entre d’altres. Igualment, ha subscrit el full de ruta acordat al sector per evitar l’abandonament de serveis financers en zones rurals i s’ha signat un acord amb Correos per oferir serveis bancaris presencials al 100 % dels municipis espanyols.

Per acabar, González-Bueno ha destacat que “el Banc té avui una estructura de finançament estable i equilibrada, amb més del 60 % dels dipòsits coberts pel Fons de Garantia, un dels percentatges més elevats entre els principals bancs europeus”. En definitiva, “la solvència i la liquiditat dels bancs espanyols en general, i de Banc Sabadell en particular, estan fora de tot dubte”. “Afrontem el futur amb confiança. Tal com he dit al principi de la meva intervenció, el banc està fort, té unes prioritats de gestió ben enfocades, i segueix un full de ruta estratègic ben definit. Els resultats i l’acompliment de l’exercici 2022 en són una prova”, ha conclòs.

Publicitat
Comentaris
To Top