Ciutat

GUIA | Ja pots fer la declaració de la renda: t’expliquem com fer-la en 4 passos

Per a molts és un autèntic mal de cap: t’expliquem pas a pas com fer la declaració de la renda i no defallir en l’intent

Arriba el moment de declarar els guanys i les pèrdues que vam tenir l’any passat i de saber si ens tocarà pagar o ens tornaran diners. A partir d’aquest dimarts la campanya de la Declaració de la Renda romandrà en marxa. Aquest 2023 s’han de presentar els exercicis fiscals corresponents a l’any 2022. La declaració de la renda o de l’IRPF és un tràmit que els contribuents han de fer per regularitzar la seva situació amb l’Agència Tributària. T’expliquem, a continuació, tots els terminis i passos que has de fer per fer la declaració, sigui en format digital, presencial o telefònic. És un procés complex? Doncs depèn del cas. El departament fiscal de la gestoria sabadellenca AGPER determina que “per tal d’agilitzar el procés, tant per nosaltres com pel client, sempre és més recomanable fer la gestió de forma no presencial”. Malgrat tot, hi ha casos on pot ser un procés més feixuc: “ens trobem que hi ha clients que reben requeriments per parts d’Hisenda, perquè no han declarat determinats rendiments, perquè es pensaven que no els havien de declarar”. Altres ciutadans que poden presentar més dubtes, indica la gestoria, són aquells que “tenen rendiments de capital immobiliari, com ingressos de lloguer; o han obtingut guanys patrimonials, per exemple, per la venda d’immobles o d’accions”.

1. Qui l’ha de fer i qui no?

Generalment, l’han d’efectuar les persones que hagin cobrat més de 22.000 euros a l’any. Això, si compten amb un sol pagador. En el cas de tenir diversos pagadors, l’hauran de fer si superen els 15.000 euros, sempre que la suma dels rendiments rebuts del segon i següents superi els 1.500 euros.

2. Quan s’ha de fer, exactament?

La campanya de la Renda de 2022 comença després de Setmana Santa, concretament l’11 d’abril. No obstant això, aquest termini és per a la presentació de les declaracions de la renda i patrimonis del 2022 presentades a través d’internet. La renda mitjançant via telefònica començarà el 3 de maig; i al via presencial s’habilitarà el 25 de maig (per a fer les sol·licituds, ja que les oficines començaran a acollir gent a partir de l’1 de juny).

La data marcada com a límit per l’Agència Tributària per presentar la declaració és el 30 de juny del 2023, sense importar que es faci a través d’internet, de manera presencial o per via telefònica. Si el resultat és a ingressar amb domiciliació en compte, és possible que la data límit sigui uns dies abans, al voltant del 27 de juny. D’aquesta manera, els contribuents tenen un termini de dos mesos per a l’autoliquidació de l’IRPF.

3. Què és l’esborrany?

Per a la presentació de la declaració de la Renda, primer obtindràs el teu esborrany. Aquesta és una proposta que l’Agència Tributària presenta a cada ciutadà segons les dades de l’any anterior. Aquestes dades han de ser revisades pel contribuent i modificades en cas d’error. En aquest moment és on podeu afegir les dades per a les deduccions. Per exemple, has de saber que en algunes situacions et pots desgravar d’una assegurança de vida, com és el cas dels autònoms. D’aquesta manera, l’esborrany de la declaració de la renda el pot consultar i canviar el contribuent. Quan totes les dades siguin correctes, se’n podrà procedir a la presentació.

Heu de tenir preparades algunes dades necessàries per accedir a l’esborrany i identificar-vos a la pàgina de l’Agència Tributària. Hi ha diferents mètodes per fer-ho: el DNI electrònic, estar registrat al sistema ‘clave’, disposar del número de referència de la declaració de la Renda de l’any anterior (només el podran utilitzar els contribuents que van fer el seu exercici fiscal l’any anterior) o introduir l’IBAN d’un compte bancari del qual és titular el contribuent.

Quan ho tinguis tot afegit, accepta i podràs veure l’esborrany. Aquí us apareixerà el resum de tots els ingressos, dades i deduccions. Revisa i assegura’t que totes les dades són correctes. És possible que hisenda et reclami si no ho fas bé. Per acabar, només et caldrà fer clic a ‘presentar declaració’.

4. I presencial o per telèfon?

Per fer l’esborrany amb ajuda d’un expert, caldrà, a més de tenir cita, tenir algunes dades preparades, com el DNI, l’IBAN o número de referència. A més, per a la presentació de manera presencial és important portar les referències cadastrals de tots els immobles de la seva propietat.

Per via telefònica no podràs confirmar l’esborrany ni presentar la declaració, només fer l’esborrany. En aquest moment us donaran un codi segur de verificació. Així podràs obtenir el justificant a la Seu electrònica de l’Agència Tributària. De manera presencial no es podrà presentar la declaració si el resultat surt a ingressar i no es tria la domiciliació bancària com a mètode de pagament.

MAPA: Quants diners guanyen els teus veïns? La renda, carrer a carrer

Comentaris
To Top