Diners

El VAB industrial creix un 10,4% en la darrera dècada

/ A. TORRES

El valor afegit brut (VAB) de la indústria de Sabadell ha passat dels 411,9 milions d’euros del passat 2011, als 445,4 del 2021, segons les darreres dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Una xifra que representa un creixement del 10,4%, en el període (2011–2021). A Terrassa, en canvi, si agafem la variació de la darrera dècada, a la cocapital el VAB industrial s’ha reduït un 4,21%, passant dels 776,9 milions d’euros (2011) als 744,2 (2021).

Segons el darrer flaix dades del Ciesc, per al conjunt del sector dels serveis l’augment comparant aquests dos anys és del 19,75%, però tant un sector com l’altre –indústria i serveis– perden pes relatiu respecte del total de valor afegit brut de la comarca: els serveis passen del 21,67% de l’any 2011 al 20,42% de l’any 2021, i la indústria baixa del 6,96% al 6,41%.

En la indústria de Sabadell el VAB de l’any 2021 es concentra en les branques d’activitat que engloben la metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport (38,26%, amb un increment en deu anys del 13,90%) i la branca d’activitats que inclouen l’alimentació, tèxtil, fusta, paper, arts gràfiques, química i cautxú (42,75%, amb un augment del 14,49%). D’altra banda, les indústries extractives, energia, aigua i residus és l’única branca d’activitat que lleugerament ha vist reduït el seu pes, passant dels 87,3 milions d’euros als 84,6.

En l’àmbit comarcal, el VAB del sector industrial del Vallès Occidental de l’any 2021 registra un increment del 19,86% respecte del de 2011. El VAB dels serveis ha augmentat en el mateix període un 27,11%. En el sector industrial el VAB de 2021 es distribueix entre el grup que agrega l’alimentació, tèxtil, paper, arts gràfiques, química i cautxú (49,06%), la metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport (43,32%), i les indústries extractives, energia, aigua i residus (7,61%).

Comentaris
To Top