Ciutat

El Consell d’Informació de Catalunya resol a favor de la cobertura del Diari de Sabadell del cas Bustos

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC), entitat dependent del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha resolt a favor de la qualitat periodística i deontològica exercida pel Diari de Sabadell en el tractament del cas Bustos i, en especial, en l’entrevista a l’ex alcalde publicada el 18 de desembre passat. En una resolució del 7 d’abril, signada pel president, Josep Carles Rius, i pel secretari general, Josep Rovirosa [que el Diari comparteix íntegra al final d’aquesta notícia], la institució considera que aquesta capçalera ha complert amb el codi deontològic en el tractament informatiu de l’entrada a presó de l’exalcalde Manuel Bustos, estimant la gran majoria d’al·legacions del Diari de Sabadell davant d’una queixa presentada per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusació popular en el marc del Cas Mercuri.

El CIC ha certificat la rellevància periodística de l’entrevista, el tractament acurat de la informació, del context, i del gènere informatiu, i en general de l’esforç del Diari en el cas Bustos, ja que segons es diu a la resolució queda “demostrat que fins a dia d’avui s’ha fet una àmplia cobertura”. La institució periodística només reconeix a l’entitat impulsora de la queixa que el Diari li hauria hagut d’oferir un espai per expressar la seva opinió sobre les mencions de l’ex alcalde.

Després de l’entrevista que va realitzar el Diari de Sabadell a l’exalcalde, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció va presentar una queixa formal considerant que el Diari havia incomplert el Codi Deontològic del periodisme, considerant que la informació era “ofensiva i difamatòria” i que el diari no va publicar prou informació de context sobre el procés judicial en el qual l’exalcalde es veia immers, a més de no deixar-los replicar les informacions incorrectes. La queixa va ser distribuïda àmpliament per les xarxes socials, amb duríssimes crítiques al Diari i els seus redactors.

La resolució del CIC comença amb unes consideracions generals que coïncideixen amb el criteri editorial del Diari i són una autèntica lliçó de periodisme:

“En primer lloc, s’han de tenir en compte dues consideracions. La primera és la rellevància informativa que té la publicació de l’entrevista a Manuel Bustos en el context en què ho va fer el Diari de Sabadell, just després que es conegués la condemna en ferm a l’exalcalde i abans del seu ingrés a presó, i més tenint en compte el fet que Bustos portava temps sense parlar amb els mitjans de comunicació. Es tracta, doncs, d’un testimoni de rellevància periodística, ja que en aquesta entrevista l’exalcalde dona la seva versió sobre uns fets molt greus que han tingut un gran impacte en l’opinió pública. En segon lloc, cal tenir en compte que l’entrevista no és un gènere estrictament informatiu, sinó que en aquest cas té un caràcter interpretatiu, ja que busca l’opinió i el comentari de l’exalcalde sobre un fet d’actualitat com és la seva condemna.”

Dit això, la resolució valora el primer precepte del Codi que la Plataforma considera vulnerat, el número 1, que demana “informar de manera acurada i precisa” i acostar-se a la realitat dels esdeveniments “amb la màxima fidelitat possible”. En aquest sentit, el CIC considera que “cal assenyalar que, d’entrada, Diari de Sabadell deixa clar, tant al subtítol de portada com a l’entradeta, que aquesta entrevista es realitza perquè Bustos ha estat condemnat per retirar multes a familiars, de manera que en cap moment intenta eludir el tema. A més, l’entrevista no és, en cap cas, un “massatge”: les preguntes són pertinents, rellevants i en cap cas intenten “maquillar” les accions de l’exalcalde, sinó que van dirigides a què aquest doni explicacions sobre els fets. En relació a les respostes de l’alcalde, a qui la Plataforma acusa de “mentir” i “fer-se la víctima”, cal recordar que prèviament ja s’han publicat les resolucions judicials, de manera que l’entrevista es realitza perquè Bustos pugui donar les explicacions que consideri pertinents i per tant té dret a expressar les seves opinions, encara que la Plataforma no les comparteixi.

En conclusió, el CIC conclou que, “tenint en compte el gran abast d’aquesta investigació judicial, es pot entendre que l’entrevista se centri en la qüestió de les multes, ja que és la de més rellevància periodística perquè és la que ha motivat l’ingrés de l’exalcalde a presó. Per tot plegat, es considera que Diari de Sabadell ha complert amb el precepte número 1 del Codi i ha informat de manera acurada i precisa.”

L’escrit de conclusions segueix amb la valoració del segon precepte del Codi que la Plataforma considera vulnerat, el número 2, que consisteix en “evitar perjudicis per informacions sense prou fonament”. En relació a aquest article, el CIC constata que en el marc de l’entrevista, Manuel Bustos va esmentar tres vegades la Plataforma. La primera vegada: “Suposo que passaran un Nadal encantats. Ells sabran i allà la seva consciència. De fet, no puc dir això, perquè no en tenen, de consciència. El seu comportament indica que no són bones persones”. La segona vegada, parlant de les escoltes telefòniques a la qual va ser sotmès, indica: “Qui aguanta tant temps d’escoltes? Ni els de Sabadell Lliure de Corrupció”. I la tercera vegada, assenyala que “Malgrat que la Plataforma ho vulgui amagar, tinc un gran llegat a la ciutat”. Sobre això, el CIC considera que és l’opinió de l’exalcalde i que no hi ha dades imprecises a rectificar: “En tots els casos, es tracta d’uns judicis de valor que queden emparats dins de la llibertat d’expressió, ja que Bustos dona la seva opinió sobre la Plataforma, però no difon dades imprecises o errònies que puguin provocar-li un descrèdit. Per tant, es considera que Diari de Sabadell no ha incomplert el punt número 2 del Codi Deontològic […]”.

Per últim, pel que fa al tercer punt de la queixa de Plataforma, el pretès incompliment del precepte número 3 del Codi deontològic, que implica “rectificar les informacions incorrectes” i “atendre el dret de rèplica quan aquest se sol·liciti en termes raonables”. El CIC resol el primer punt amb només una frase, estimant les al·legacions del Diari: “Pel que fa a les informacions incorrectes, amb el que s’ha pogut veure fins ara, ha quedat clar que no era el cas“.

Finalment, quant a l’últim punt, el dret a rèplica, el CIC considera que “no queda acreditat” que la Plataforma demanés exercir aquest dret de forma formal però sí que en aquest cas dona la raó en part a l’entitat que va presentar la queixa, ja que considera que s’hauria d’haver permès a l’entitat expressar la seva opinió però “en la forma i l’espai que el Diari hagués considerat adequada”, i no pas amb el mateix espai que l’entrevista, tal com exigia la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.

El contingut sencer de la resolució del CIC:

Comentaris
To Top