Diners

La construcció guanya pes a Sabadell, tot i la incertesa

Construcció

Tot i que té menys empreses que el 2019, guanya importància respecte al conjunt de sectors. Concentra el 12,3% dels centres de treball

El sector de la construcció disposa de 636 centres de treball (dades del 2022) / AINA TORRES

L’any 2019, just abans de l’arribada de la pandèmia, l’11,8% dels centres de treball a Sabadell eren del sector de la construcció. Ara (dades del tancament del 2022), el percentatge és del 12,3%, segons l’Observatori d’Economia Local de l’Ajuntament. És a dir, la construcció ha guanyat pes a la ciutat, en detriment, sobretot, de la indústria, que en aquest període ha passat de tenir l’11,2% de les empreses de Sabadell a tenir-ne el 10,5%. La construcció esquiva, doncs, de moment, la incertesa creixent en el sector, derivada sobretot de l’increment dels tipus d’interès des de la segona meitat del 2022. De fet, la dinàmica constructora a Sabadell continua per sobre de la de l’any passat. S’han construït més d’un 10% d’habitatges més que el 2021.

En aquest sentit, tot i aquesta major importància relativa de la construcció, el sector ha perdut un total de 13 empreses des de l’arribada de la Covid (-2%). La seva xifra actual de centres de treball és de 636. Cal tenir en compte, però, que tot i aquesta lleugera disminució d’empreses en el sector, la construcció es troba lluny de les xifres de l’any 2007, abans de la crisi econòmica. En aquell moment disposava de 1.061 companyies, gairebé un 100% més que en l’actualitat. El pes de les empreses del sector respecte al conjunt era del 16%. 

Per la seva banda, la indústria registra una dinàmica semblant. El sector té ara 544 empreses (dades del 2022), mentre que el 2007 en tenia 971 (-78,5%). El pes de les seves empreses en comparació amb el total ha passat del 14 al 10,5%. Només les empreses de serveis han guanyat pes relatiu: ara són el 77,2% del total, mentre que fa setze anys n’eren el 70%. Sí que és veritat que, fins i tot, aquest sector també ha perdut companyies en aquest període: ha passat de tenir-ne 4.778 a 3.995 (-19,6%; 783 empreses menys). En definitiva, pel que fa al conjunt d’empreses, Sabadell en té gairebé 1.700 menys que l’any 2007 (-32,8%). La xifra en l’actualitat és de 5.184.

L’hostaleria, en creixement

Així mateix, des de l’any 2007 el subsector d’activitat econòmica que en surt més ben parat és l’hostaleria. Sabadell té 484 empreses d’aquest àmbit, gairebé un 8% més que fa setze anys (35 companyies més). Un altre subsector que guanya centres de treball és el de l’educació: ha passat de 182 empreses a 195 en aquest període. 

D’altra banda, el subsector d’activitat econòmica que més empreses perd respecte al 2007, en nombres absoluts, és el del comerç a l’engròs i al detall. N’ha perdut 368, un 26,8% menys: abans en tenia 1.731, mentre que la xifra actual és de 1.365 (dades de 2022).

Comentaris
To Top