Diners

La mobilitat als polígons de Sabadell, a debat

La tendència creixent de les empreses a ubicar-se en polígons industrials i zones cada vegada més allunyades del nucli urbà ha generat noves necessitats de mobilitat en l’àmbit laboral, pel que fa a l’accés de moltes persones al seu lloc de feina i també pel que fa al transport de mercaderies. 

Sabadell, així com la resta de ciutats del país, es troba de ple en aquesta nova reformulació de la mobilitat en els seus set polígons d’activitat econòmica (Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest). Per una banda, el reclam principal és millorar-ne els accessos, aspecte molt rellevant per a la millora de la competitivitat de les empreses i per fomentar noves inversions, segons apunten els experts en mobilitat consultats pel Diari de Sabadell (el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, el president de l’entitat empresarial Polígon Sud, Josep Maria Roviras, i el director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torras).

Polígons Sabadell

Imatge d’un dels polígons industrials de Sabadell / LLUÍS FRANCO

I, de l’altra, també urgeix apostar per la mobilitat sostenible, un concepte que fins ara ha semblat impossible d’aconseguir als polígons. Tanmateix, la necessitat d’actuar contra el canvi climàtic i reduir la contaminació fa que moltes empreses busquin solucions per canviar el model actual i apostin per la mobilitat sostenible. Segons apunten els experts, ja hi ha companyies que han començat a desenvolupar els seus propis plans de mobilitat, que combinen els recursos del transport públic amb solucions tecnològiques que permeten, per exemple, un ús més compartit del vehicle privat.

“S’ha d’apostar pel transport col·lectiu”

“Es tracta d’intentar aconseguir un tipus de transport col·lectiu als polígons. Algunes empreses, per exemple, posen a disposició dels treballadors autocars per arribar al lloc de treball. Caldrà veure si això té recorregut en el futur, però està clar que és una manera de reduir l’ús del cotxe. Al final, l’objectiu és que els treballadors puguin arribar al seu lloc de feina de la manera més còmode i sostenible possible”, apunta el president de l’entitat empresarial Polígon Sud, Josep Maria Roviras. 

“El Portal Sud serà un revulsiu per a l’arribada de noves inversions als polígons”

En la mateixa línia, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, també defensa l’aposta pel transport col·lectiu, però remarca que no es pot deixar de banda al transport privat, sempre que sigui sostenible: “Hem d’avançar cap a l’electrificació total de la flota de vehicles. Les persones volen tenir una mobilitat individual adaptada a les seves necessitats i el transport privat els ho permet”, detalla. En conseqüència, Alberich considera que les administracions han “d’actualitzar” les infraestructures que donen accés als polígons de Sabadell. “Les que tenim estan desfasades. Hem de partir de la base que les carreteres continuaran plenes i, per tant, hem de millorar-les”, afegeix. El Portal Sud i la Ronda Nord, per exemple, són dues infraestructures que Alberich i, també, Roviras, consideren “imprescindibles”. 

Per la seva banda, el director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torras, qui també és favorable al Portal Sud i a la Ronda Nord, argumenta que s’ha de plantejar un “pla de mobilitat” específic per a cada un dels set polígons de la ciutat. “A partir d’aquí crec que s’han de solucionar alguns problemes de logística, com ara alguns punts d’acumulació de camions que estan en doble fila. I cal iniciar l’aposta per fer més sostenibles aquests vehicles de transport de mercaderies”, afirma.  

Inversió a Can Roqueta

Des de l’Ajuntament de Sabadell apunten que una de les prioritats municipals és la “recuperació i modernització” dels polígons industrials per tal d’afavorir l’activitat econòmica i la generació d’ocupació. En aquest sentit, el polígon de Can Roqueta ha estat objecte d’un pla integral amb una inversió superior als 1,5 milions d’euros. Entre les principals actuacions  destaca la construcció de dues rotondes als principals eixos de distribució – el carrer de ca n’Alzina i l’avinguda de Can Bordoll-, la millora dels carrers principals i del nombre d’aparcaments de vehicles. Les millores han comportat, així mateix, la instal·lació de carregadors elèctrics per a vehicles per impulsar la mobilitat sostenible en aquest polígon.

Cal tenir en compte que les 850 companyies ubicades en alguns dels set polígons de Sabadell tenen un volum de negoci de 2.218 milions d’euros, segons les darreres dades, referents a l’any 2020. Aquestes empreses apleguen el 54,7% de la facturació i el 46,4% de l’ocupació 11.922 treballadors) de les societats mercantils amb seu al municipi. 

Els polígons de Sabadell facturen 2.000 milions d’euros

Comentaris
To Top