Ciutat

La mobilitat vallesana (i sabadellenca) del futur

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat aquesta setmana el procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV). El document, redactat amb la col·laboració dels ens locals, proposa fins a una setantena d’actuacions que busquen millorar la xarxa viària i el transport públic de la comarca amb l’horitzó temporal de l’any 2026.

Entre les propostes del PEMV, que encara ha de ser aprovat, n’hi ha prop d’una vintena que impliquen directament Sabadell: des d’una nova estació de Rodalies a Can Llong, a l’esperada Ronda Nord o la T-Mobilitat. Al Diari de Sabadell les hem analitzades, les hem situat al mapa, i hem esbrinat els costos i beneficis de cada infraestructura. Tot plegat ho podreu trobar al següent mapa interactiu:


Amb totes aquestes mesures, i amb la resta que es proposten per als dos Vallesos, la Generalitat espera reduir dràsticament les emissions contaminants i incrementar l’ús del transport públic. Concretament, s’espera reduir en més del 20% les emissions d’òxid de nitrogen i partícules (PM10); i un 7% en diòxid de carboni (CO2). Pel que fa a l’ús del transport públic, s’incrementar fins al 21% en trajectes dins del Vallès i fins al 50% en els viatges a Barcelona.

Les mesures proposades estan dirigides, principalment, a l’àmbit del transport públic (71%); però també es preveuen nombroses mesures en l’àmbit del vehicle privat (17%). Pressupostàriament, els costos totals es calculen en uns 2.379 milions d’euros, que anirien a càrrec del Ministeri de Foment, en la majoria dels casos. La Generalitat seria responsable del 22% de les inversions, mentre que els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona haurien de finançar el 2% de les obres.

En l’àmbit ferroviari, el PEMV espera que gràcies a l’augment dels serveis, l’obertura de 10 noves estacions a les dues comarques i el perllongament de línies, s’incrementi la demanda d’aquest servei un 35%. Amb els projectes de transport col·lectiu per carretera (autobusos), s’espera doblar la demanda a les principals connexions interurbanes: de 8 a 16 milions de passatgers l’any. I amb les diverses obres a la xarxa viària, és vol reduir un 10% el trànsit previst per al 2026 i estalviar 10 milions d’hores de cues l’any als conductors.

Entre les mesures també es preveuen diverses accions per a millorar la gestió de la mobilitat. Entre les que tindrien un especial impacte a Sabadell destaquen tres. En primer lloc, la introducció de la vinyeta, un sistema de peatge que funcionaria amb tarifa plana en comptes de barreres. Aquesta mesura, a més, podria anar vinculada a noves Zones de Baixes Emissions, establint una mena de peatge ambiental. També tindria influència a Sabadell la creació de la T-Mobilitat, l’esperat títol de transport públic amb tarifes per quilòmetres en comptes de per zones. Finalment, es plantegen també diverses mesures per potenciar la mobilitat a peu i en bici –amb noves vies ciclables i pacificació de carreteres– i un pla per incrementar la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics al Vallès.

MAPA: Les infraestructures estratègiques que el Vallès i Sabadell reclamen

Comentaris
To Top