Publicitat
Diners

Els sous dels joves sabadellencs, un 30% més baixos

Sous Sabadell

Els sabadellencs de menys de 35 anys tenen una retribució mitjana de 19.895 euros anuals, mentre que els més grans d’aquesta edat superen els 29.000 euros

Els sous a Sabadell han disminuït lleugerament, un 0,45%, respecte a l’any 2019 / AINA TORRES

Els joves sabadellencs cobren de mitjana uns 10.000 euros anuals menys que la resta de la població, és a dir, al voltant d’un 30% menys. Segons les dades més recents de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que fan referència a l’any 2020, les persones residents a Sabadell de menys de 35 anys tenen de mitjana un salari anual brut de 19.895 euros, que equivaldria a poc més de 1.150 euros mensuals en catorze pagues. En canvi, les persones d’entre i 54 anys i les de més de 55 anys tenen una retribució de 29.012 i 29.466 euros, respectivament. És a dir, tenen un sou aproximat de més de 1.500 euros mensuals. 

El salari mitjà dels joves a Sabadell es troba per sota de la mitjana comarcal (20.194 euros; tot i que només té en compte els municipis de més de 40.000 habitants ) i de la província (21.986 euros), però, en canvi, se situa per sobre de la mitjana catalana (19.870 euros) i l’espanyola (18.147 euros). Fixant-nos en la comarca, Sant Cugat és la ciutat en què els joves tenen sous més alts (25.055 euros de mitjana), però, a la vegada, la seva bretxa intergeneracional és molt més acusada que a la resta de municipis. El grup d’edat avançada (55 anys i més) a Sant Cugat té un sou mitjà 61.404 euros anuals. 

Pel que fa a Terrassa, la ciutat que comparteix la capitalitat del Vallès Occidental amb Sabadell, els joves cobren 19.953 euros de mitjana, una xifra superior a la de Sabadell. Això sí, si es tenen en compte tots els grups d’edat, els sabadellencs disposen d’una mitjana salarial més alta que Terrassa: 26.711 euros anuals vers 25.258.

Els sabadellencs cobren un 6% més que els terrassencs

Els sous disminueixen

Dit això, els sous a Sabadell han disminuït lleugerament, un 0,45%, respecte a l’any 2019 (la xifra entre els joves és del 0,20%). Per tant, els salaris es mantenen, mentre que el cost de la vida augmenta. Entre 2016 i 2020, els sous en el conjunt del Vallès Occidental han crescut un 5,8% en termes nominals. Tanmateix, en termes reals, tenint en compte la inflació, els vallesans han patit una pèrdua de la capacitat adquisitiva propera al 7% (no hi ha dades úniques de Sabadell).

Cal tenir en compte, però, que les dades del 2020 no reflecteixen l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels salaris de l’increment de la inflació experimentada des de principis de 2021. L’Índex de Preus de Consum (IPC) es troba ara per sobre del 8% (segons les darreres dades del mes de setembre).

Com més edat, millor salari

De les dades de salaris extretes de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es pot entreveure que com més edat millor salari es té. Aquest fet demostra la relació positiva entre l’edat i el nivell salarial (els treballadors de major edat acumulen experiència laboral, antiguitat i tenen major estabilitat contractual). 

Publicitat
Comentaris
To Top