EDITORIAL

Sobre el parc d’habitatge públic

El Govern de Sabadell s’ha proposat prendre una mesura extraordinària per –com es diu col·loquialment– matar dos pardals d’un tret: comprarà blocs de pisos on hi ha ocupes conflictius per després expulsar-los seguint els procediments legals. Un cop desallotjats, els posarà a punt perquè persones amb necessitats socials disposin d’un habitatge digne. La iniciativa aprofita el nou marc normatiu de la llei sobre l’ocupació il·legal d’habitatges, que va aprovar el Parlament de Catalunya fa tan sols unes setmanes. El problema de l’accés a l’habitatge ens preocupa. L’oferta és baixa i no supleix la demanda existent.

Molts joves, i no tan joves, no es poden permetre un habitatge de lloguer davant l’augment dels preus. Hi ha un consens social ampli sobre la necessitat d’ampliar el parc disponible de lloguer. Creiem que és absolutament fonamental disposar de més habitatge social i les administracions han de comptar amb la col·laboració dels agents privats. Alhora, i sense entrar en cap contradicció, hem d’abordar el problema de les ocupacions, especialment aquelles que tenen delinqüència i conflictes associats. Garantir drets, com el dret a un habitatge, ha de ser compatible amb erradicar un autèntic maldecap per als veïns de bé de la nostra ciutat.

Comentaris
To Top