CASTELLAR

La Policia de Castellar posa els amos d’animals sota la lupa

Algunes infraccions comportaran la tramitació de denúncia

La Policia Local de Castellar del Vallès durà a terme a partir de l’11 de març una campanya de control i prevenció d’infraccions relacionades amb la tinença d’animals, amb l’objectiu de fer complir la normativa de la nova llei de benestar animal vigent des del setembre passat i de l’Ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d’animals.

Així, que es portin lligats els animals, que se’n recullin les defecacions, que els animals estiguin inscrits al cens municipal i que tinguin xip i placa identificativa seran les principals qüestions en què incidiran els agents, que patrullaran tant vestits amb uniforme com no uniformats.

Denúncies

Algunes d’aquestes infraccions, si se’n detecten, comportaran la tramitació immediata de la denúncia corresponent. És el cas, per exemple, de no recollir les deposicions. En d’altres situacions, com ara no complir l’obligació de tenir l’animal censat, amb xip i amb placa identificativa, s’aixecarà acta en què es farà constar que l’infractor disposa d’un termini de 72 hores per corregir la situació. Si no es fa, es tramitarà la denúncia. Cal tenir en compte que, sempre que sigui possible, es realitzaran comprovacions al registre censal d’animals de companyia de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública i Comunitària.

Pel que fa als gossos potencialment perillosos, se’n demanarà la llicència municipal i el compliment dels requisits legals. Donades les característiques especials d’aquests gossos, qualsevol incompliment de la normativa en aquest sentit implicarà la tramitació de denúncia i, si escau, el comís preventiu de l’animal.

Quant a la localització de la campanya, els agents prioritzaran determinades franges horàries i punts especialment conflictius, com ara places públiques i zones infantils, tant del nucli urbà com de les urbanitzacions.

Multes de fins a 200.000 euros: enduriment de sancions en la nova llei de benestar animal

Comentaris
To Top