Diners

La planta d’ Alstom a Santa Perpètua fabricarà 17 trens pel metro de Singapur

Cotxes de metro a la planta d’Alstom de Santa Perpètua
Cotxes de metro a la planta d’Alstom de Santa Perpètua

Alstom ha signat un acord amb l’Autoritat de Transport Terrestre de Singapur (Sin­gapore Land Transport Autho­rity, LTA) per subministrar sis trens Metropolis addicionals (36 cotxes de metro) i 11 trens Metropolis addicionals (33 cotxes) per a les exten­sions de les línies circulars (Circle Line ­CCL) i nord­est (North East Line ­NEL) del Me­tro de Singapur.

Més de 100 trens lliurats

El valor global del contracte és d’aproximadament 150 mili­ons d’euros. Tots els trens se­ran fabricats al centre industri­al de Alstom a Santa Perpètua, Barcelona. Alstom ha lliurat ja amb èxit més de 100 trens Metropolis (450 cotxes de me­ tro) a Singapur, que presten servei a la línia circular, que té 35,5 km de longitud, i a la lí­nia nord­est, de 20 km. A més, Alstom proporciona formació als operadors per al mante­niment de la flota i subminis­tra les peces de recanvi per a aquests trens.

Metros sense conductors

Metropolis és la solució per al metro d’Alstom. Des de 1998, 25 ciutats al món, entre elles Barcelona, han encarregat un total de 5.500 cotxes de me­tro de la gamma Metròpolis. Aquest model està disponible tant amb sistemes sense con­ductor com amb conductor.

Publicitat

Alstom ha desenvolupat al­guns dels primers metros sen­se conductor al món, inclosa la Singapur North East Line o la Linea 9 del Metro de Barce­lona.

La planta de Santa Perpè­tua, inaugurada el 1994, és la més moderna del grup en tota Europa i una de les po­ques plantes de Alstom capaç de fabricar, en les mateixes instal·lacions, trens d’alta velocitat, regionals, tramvies, metros, etc.

L’exportació

Aquest centre industrial ha estat l’encarregat de fabricar tota la gamma de trens d’ Als­tom que circula per Espanya. De les instal·lacions barcelo­nines han sortit, entre altres, els trens que van cobrir la línia d’alta velocitat Madrid­Sevi­lla, les llançadores regionals (trens de mitja distància que utilitzen les vies de l’AVE i aconsegueixen els 250 km/h), la meitat de les modernes uni­tats de rodalies Civia, el metro sense conductor de Barcelona i la majoria dels tramvies que circulen pel nostre país. Gaire­ bé la totalitat de la seva pro­ ducció es dedica a l’exporta­ció, amb projectes a Austràlia, Europa, nord d’Àfrica, Orient Mitjà, Àsia i Llatinoamèrica. L’empresa té presència en més de 60 països

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top