Diners

La facturació cau un 11% per l’impacte de la Covid

La indústria Disme s'ha reinventat durant la crisi de la Covid-19 / Lluís Franco
La indústria Disme s'ha reinventat durant la crisi de la Covid-19 / LLUÍS FRANCO

5.873 milions d’euros. Aquest ha estat l’impacte de la Covid-19 estimat en la facturació de les empreses del Vallès Occidental. Segons l’informe Impacte de la Covid-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona que ha publicat la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, a l’escala percentual, a causa del coronavirus es preveu una davallada d’un 11,2% en el volum de negoci del teixit empresarial vallesà.

Aquesta estimació s’ha realitzat a partir de la informació de la publicació Previsió impacte econòmic sobre el PIB i la població ocupada de la província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la Covid-19. Any 2020, elaborada pel laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona. Aquest estudi ofereix els percentatges de variació anual estimada del valor afegit brut de les comarques de la demarcació de Barcelona i l’estimació del valor afegit brut de 63 sectors econòmics.

Aplicant aquestes taxes a l’estimació de la facturació del teixit empresarial de la demarcació de Barcelona per l’exercici 2019, s’obté l’impacte econòmic de la Covid-19 en termes de facturació a la demarcació, per comarques i per cadascun dels sectors de l’economia.

El pes de l’afectació

Amb aquesta anàlisi, es conclou que la reducció relativa de la facturació del Vallès Occidental és superior al pes que té la seva facturació en el total de la demarcació. El pes de la facturació de la comarca és del 18,4% i el pes de la reducció, del 20,4%. Si més no, el Vallès Occidental se situa com a tercera comarca barcelonina amb més afectació en percentatge pel coronavirus després del Garraf (-15,1%) i el Maresme (-12,3%).

També ocupa la mateixa posició en caiguda del volum de facturació darrere del Barcelonès (-11.437 milions d’euros) i el Baix Llobregat (-5.785 milions d’euros). De la mateixa manera, l’impacte en la facturació per càpita al Vallès Occidental és de -6.347 euros per habitant, la segona més afectada després del Baix Llobregat (-7.004 euros per habitant).

L’impacte de la Covid-19 al Vallès Occidental és negatiu en els quatre grans sectors de l’economia. Es preveu que el coronavirus tingui una afectació negativa de 5,9 milions d’euros en el negoci del sector primari (0,1% de l’impacte); 1.667,8 milions en la indústria (28,4% de l’impacte); 211,4 milions d’euros en la construcció (3,6% de l’impacte); i 3.987,5 milions d’euros en el sector serveis (67,9% de l’impacte). Per activitats destaca la caiguda estimada de 701,5 milions en comerç al detall no especialitzats.

Comentaris
To Top