Diners

La construcció lidera la contractació

Un operari treballa a les obres del carrer de Sant Pere, en una imatge d’arxiu / ÓSCAR ESPINOSA

– Xavier Oliva Pareja –

Segons l’Infomensual del mes de juny, de l’Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell, el juny passat es van formalitzar 5.072 contractes laborals a Sabadell. La xifra representa un 5,7% menys respecte al juny de l’any 2018 i un increment de l’11,3% més respecte a les xifres de maig. Si s’analitza per grans sectors d’activitat, la construcció és l’únic en què les xifres han estat positives respecte a l’any anterior, amb un increment del 5,3% i 17 contractes més. La dinàmica s’ha mantingut estable des de l’any 2017.

De fet, les dades ho avalen i la construcció és el segon sector que menys aturats té a la ciutat després de l’hostaleria, amb 1.098 persones aturades. Entre l’any 2013 i el 2018, aquest sector va enregistrar un creixement i va enregistrar un 57,33% menys d’atur. El 2018 hi havia 1.296 persones aturades dins d’aquest sector i tenia uns 2.863 assalariats. L’any 2013 hi havia 3.514 persones aturades al sector. “Si l’economia va funcionant, la construcció també”, explicava Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO al Vallès Occidental, i afegeix que “aquestes dades obeeixen al nostre teixit econòmic”. Al segon trimestre de l’any 2018 es van construir 298 pisos a Sabadell, una xifra que es va anar incrementant des de l’any 2013 quan només se’n van construir 39.

Els serveis, en davallada

El sector serveis és el que més contractes ha perdut, i ha enregistrat una davallada del 4,4%, amb 196 contractes menys que el juny de l’any 2018. El segueix la indústria, amb 127 contractes menys.

Comentaris
To Top