Diners

La Cambra de Sabadell proposa mesures per a la reactivació econòmica

Ramon Alberich, president de la Cambra de Comerç de Sabadell / ÓSCAR ESPINOSA

El president de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich, ha fet públiques un seguit de mesures orientades a la reactivació econòmica per l’impacte de la Covid-19. Estan orientades en l’àmbit administratiu i d’empresa.

En un comunicat, Alberich les desgrana de la següent manera:

Propostes per als protocols de reactivació

 • Organitzar el retorn és fonamental per accelerar el procés de recuperació de l’activitat en les organitzacions.
 • Amb la publicació del RD 13/2020 del 7 d’abril (disposició final primera), és explicita la responsabilitat de l’empresari i l’ocupador en cas de contagi a l’empresa, ja que amb la modificació del RD 6/2020 del 10 de març es consideraran els contagis a l’empresa com accidents laborals ordinaris.
 • En la tornada a la ‘normalitat’ el virus seguirà actiu, ho estarà fins que la gran majoria de la població (per sobre del 75%) estigui immunitzada, o no es disposi d’una vacuna.
 • Cal considerar que aproximadament un 30% de les persones que s’infecten, sofreixen la Covid-19 de forma asimptomàtica, un 55% presenta símptomes lleus o moderats uns 6 dies.
 • Conseqüentment, en finalitzar l’estat d’alarma haurem de tornar a treballar extremant totes les precaucions per evitar contagis, i assegurar que els nous brots de contagis siguin immediatament detectats.
 • La dificultat està en com detectar el contagi i on es produeix, o quina es la persona que el
  produeix.
 • És necessari iniciar un retorn esglaonat i selectiu al treball.
 • Imprescindible mantenir les persones en teletreball mentre no acabi la pandèmia.
 • Només gràcies a una minimització de la mobilitat i de la interacció entre les persones (confinament) i a una consciència social més alta sobre la gravetat de la situació es podrà reduir el temps de durada de la pandèmia.
 • Desenvolupar plans individualitzats basats en un Pla general comunicat per l’Administració amb nous protocols sanitaris i laborals.
 • Adaptar de forma àgil aquest pla als diferents escenaris d’evolució del virus.
 • L’actualització hauria de ser setmanal.
 • Plans que van més enllà de les requerides mesures d’higiene, prevenció i adaptació dels espais de treball i convivència (menjar, descans).
 • Formació i capacitació a tots els nivells de les organitzacions, especialment dels gestors per superar els reptes de gestió de recursos humans i materials de les organitzacions.

Mesures de suport al teixit econòmic:

 • Identificar les empreses i autònoms vulnerables.
 • Reforçar protocols sanitaris i els serveis de suport de les emergències.
 • Establir mecanismes i aliances per poder efectuar setmanalment tests ràpids al 100% de la població laboral per identificar els treballadors que ja han passat la malaltia, i també per descartar o confirmar al més aviat possible les persones que l’estan incubant.
 • Implementar una xarxa de distribució de material de protecció (EPIs) que arribi a tot el teixit econòmic de Catalunya. Creació de packs de seguretat individualitzats per a cada treballador segons les activitats (per CNAE). Generar una xarxa de punts de distribució a les empreses i comerços, per exemple, a través de les farmàcies, les empreses de subministrament industrial i altres d’especialitzades.
 • Impulsar la implementació de tecnologies de connexió remota, amb mesures de suport
  financer a aquestes inversions (adquisició d’ordinadors i software per al teletreball).
 • Adequar i revisar la mobilitat en els polígons industrials i zones comercials per facilitar l’accés de les persones i per evitar les aglomeracions en les hores punta.
 • Completar amb caràcter d’urgència la xarxa de fibra òptica i garantir l’accés universal d’alta velocitat a totes les empreses per facilitar el teletreball.
 • Fer programes de formació i de conscienciació sobre comportament saludable davant el
  coronavirus.
 • Mantenir l’obligació de desplaçar-se al treball en solitari. Garantir en el transport públic una densitat màxima de persones que permeti practicar la distància de seguretat.

Mesures a implantar en les empreses:

 • Potenciar el teletreball en tots els àmbits possibles de les empreses.
 • Implantar el control de temperatura de forma sistemàtica i diària a l’arribada al lloc de treball.
 • Aplicar qüestionaris de simptomatologia a les persones amb temperatura alta.
 • Crear torns de treball amb períodes de descans de mínim 6 dies de confinament (període
  d’incubació i evidència de nous contagis) per a totes aquelles persones que no hagin estat anteriorment infectats i hagin patit la Covid-19.
 • Refer totes les avaluacions de riscos, actualitzant-les tot considerant als riscos derivats del coronavirus. Les societats de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut tenen un paper cabdal.
 • Reforçar els equips de seguretat laboral.
 • Formar els delgats de prevenció de les empreses amb les noves circumstàncies de la Covid-19.
 • Identificar els EPIs (equips de protecció individual) adequats a la nova situació i per a cada lloc de treball.
 • Garantir la disponibilitat dels EPIs.
 • Crear protocols d’higiene i comportament segur. Fer difusió i formació al personal.
 • Assegurar la utilització dels EPis en tot moment. Obligar a utilitzar-los si és el cas.
 • Redissenyar els espais per assolir i garantir les distàncies de protecció requerides.
 • Eliminar la manipulació de mecanismes d’obertura de portes i teclats d’ús comú (mantenir les portes obertes), passamans en escales, dispositius de control de presència…
 • Reduir la coincidència de persones i densitat en els espais comuns, com vestuaris, sales de reunions, de descans i menjadors. Fer torns d’accés a aquests espais, si s’escau.
 • Escalar els horaris d’entrada i de sortida de la feina per evitar la coincidència de persones i densitat d’aquestes en els espais comuns, com vestuaris o zones d’accés.
 • Reforçar la higiene i desinfecció periòdica de les instal·lacions i recursos productius.
 • Avaluar els riscos en la interacció amb persones alienes a l’empresa (clients, proveïdors o visites) i els espais de trobada i reunió (recepcions, sales). Considerar la mobilitat i evitar la coincidència i les aglomeracions de persones.

La informació de Sabadell, al Telegram del Diari de Sabadell

Publicitat
Comentaris
To Top