Ciutat

DIRECTE: Seguiu el ple extraordinari del mes de juny

L'Ajuntament de Sabadell celebra aquest divendres a partir de les 10 h un ple extraordinari per tractar especialment aspectes relacionats amb els preus de les piscines i el pressupost. El podeu seguir en directe a través d'aquest enllaç o fent clic a la següent imatge.

Ordre del dia:

Ordre del dia per a la sessió extraordinària de l'Ajuntament, ple del dia 19/06/2020, a les 10 h.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS

ESPORTS
1.- Establiment dels preus públics per a l'entrada a les piscines municipals i a La Bassa per a la temporada d'estiu de l'any 2020.

ACCIÓ SOCIAL
2.- Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a sis entitats per al desenvolupament del programa Fem Vacances corresponent a l'any 2020.

2.-ÀREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ

FEMINISME
3.- Aprovació de l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, i del corresponent conveni de col·laboració.

Publicitat

DRETS CIVILS
4.- Aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament de guardons del Memorial Alex Seglers per al període 2020-2023.

3.-ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME

OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS
5.- Aprovació de l'expedient de contractació del servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7)

MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORTS
6.- Aprovació del pressupost provisional d'explotació per a l'any 2020 del servei públic de transport urbà.

LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA
7.- Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de construcció d'un jardí-museu aeronàutic a l'Aeroport de Sabadell.

4.-ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU

SERVEIS ECONÒMICS
8.- Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals 4.4, reguladora de la taxa per l'ocupació de parades als encants situats a terrenys d'ús públic, i 4.5, reguladora de la taxa per l'ocupació privativa i l'aprofitament especial del domini públic, i de l'ordenança 5.5, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis relatius a l'ús de les instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.
9.- Aprovació inicial del novè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2020.
10.- Aprovació inicial del desè expedient de modificació de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2020.
11.- Reconeixement extrajudicial de crèdits de les operacions pendents d'aplicar a l'exercici 2019.
12.- Anul·lació de la modificació de crèdit número 1 del Pressupost general de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2019 prorrogat per a l'exercici 2020, aprovada per Decret de l'Alcaldia número 2756/2020, de 19 de març de 2020.

A continuació, en un nou ple, es debatrà la posició de l'Ajuntament sobre la sentència del Tribunal Suprem sobre la prohibició de penjar banderes no oficials als edificis públics.

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top