Publicitat
JOSEP MILÀ I MASOLIVER

Tot insistint sobre els ajuts directes a l’activitat afectada per la Covid-19

[Per Josep Milà, secretari tècnic del CIESC]

Des del CIESC ho vàrem demanar de manera immediata en començar la primera onada de la Covid-19, quan es va començar a parlar de mesures d’ajut a les empreses i autònoms més afectats: calia establir un sistema d’ajuts directes per permetre que els negocis aguantessin i poguessin reobrir mantenint els llocs de treball. També avisàvem del perill d’ajornar pagaments o generar endeutament afegit perquè això suposaria dificultar la reactivació econòmica, ja que traslladàvem al futur problemes de liquiditat i manca de capacitat financera per refer les activitats.

Doncs bé, sembla que en diferents països del nostre entorn els ajuts directes ja s’han impulsat i concretat, tal com hem pogut comprovar a través dels diferents mitjans de comunicació que se n’han fet ressò:

A França, per als negocis que han de tancar per la pandèmia (bars, restaurants…) s’estableixen ajuts directes de fins al 100% de les pèrdues amb el topall de 10.000 euros/mes. Per a les activitats afectades però que han pogut vendre per internet, el % d’ajut pot arribar al 80% de les pèrdues, amb el mateix límit.

També a Anglaterra s’han decretat ajuts directes de fins a 3.000 euros per als negocis tancats, i per als autònoms ajuts de fins a 6.000 euros si els seus guanys s’han reduït al 55%. A Bèlgica s’aplica la rebaixa del 50% de l’IVA que han de pagar les activitats afectades, i paguen el 100% de les despeses fixes o bé donen ajuts d’entre 3.000 i 10.000 euros en funció de l’import de les pèrdues de l’activitat.

En el cas d’Alemanya, els establiments afectats pel segon confinament que estem patint (activitats esportives, culturals, de restauració…) se’ls compensa fins al 70% dels seus ingressos mensuals que van tenir el novembre del 2019. Per als autònoms, tenen en compte la mitjana d’ingressos setmanals i per a les empreses de menys d’un any (que pot afectar molts emprenedors, etc., i que des del CIESC sovint hem reclamat que rebin una especial atenció), se’ls compensarà amb una quantitat igual als seus ingressos del mes anterior. A més, un tema que considerem cabdal: les empreses i autònoms afectats indirectament (proveïdors) per activitats tancades o amb pèrdues importants, també es poden acollir a ajuts directes.

Com veiem, de mesures concretes i directes se’n poden fer i aplicar de forma ràpida, clara i àgil… només cal decisió política i capacitat de gestionar-la, ja que de recursos n’hi ha i n’hi haurà… Aquí, doncs, què estem esperant? Tan difícil és replicar aquest tipus d’iniciatives per a les empreses i autònoms de casa nostra que estan patint des del mes de març aquesta aturada de les activitats? Esperem que les administracions no ho retardin més i executin aquestes accions de suport directe, pel bé de tots i per permetre una reactivació al més aviat possible de la conjuntura socioeconòmica.

Publicitat
Comentaris
To Top