Publicitat
Diners

Empresaris jubilats ajuden els emprenedors

L’associació Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE) ha ajudat més 40 emprenedors de Sabadell a tirar endavant la seva empresa. VAE és una entitat que està integrada per empresaris amb experiència que ofereixen orientació a aquells que no es poden pagar un assessor professional. El sabadellenc Carles Guillem era el responsable de la delegació de l’associació a Sabadell i ara ha estat escollit president de VAE.

Guillem afirma que “aboquem els nostres esforços, coneixements i il·lusions per ajudar-los a que tinguin més èxit en la seva aventura professional”. VAE és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública. Per això, si algú rep la seva ajuda també obté avantatges fiscals.

Els assessors són fonamentalment empresaris jubilats, prejubilats o exalts directius d’empreses. Compta amb més de 60 socis ex- perts –la majoria titulats, llicenci- ats o doctors–, entre els quals pot seleccionar en cada cas el més adient per al problema de cada assessorat. Cada persona que s’adreça a VAE és atesa per un expert que, mitjançant un primer contacte, analitza i valora el seu cas, li recomana el tipus d’assessoria més adient per a ell i decideix també quin assessor l’atendrà millor. L’objectiu és reorientar els emprenedors i empresaris que estan començant per trobar el millor camí per assolir bons resultats en al seu negoci. “No li solucionem el problema, l’ajudem perquè ell trobi les solucions”, ha explicat Guillem.

Si més no, el president de VAE destaca que el principal error dels nous empresaris és que tenen una idea de producte o de servei, però pensen poc en el client. “El més important és el client”, assenyala Guillem, que ha afegit que “això s’aprèn a través de rebre garro- tades pel món”. Però també hi ha emprenedors que comencen una nova aventura empresarial sense tenir en compte els costos i con- fien en aconseguir crèdits. En aquest sentit, els assessors inten- ten fer-los entendre que no re- bran cap ajuda financera si l’em- presa continua perdent diners per culpa de les despeses.

VAE es troba persones que es volen reinventar. “Ajudar-los és una cosa molt maca”. L’entitat es va crear fa 13 anys i a Sabadell la delegació va començar a treballar-hi fa tres anys. Dels més de 40 emprenedors que s’han assessorat a la delegació sabadellenca, la majoria han acabat tenint èxit. Tanmateix, hi ha hagut casos en què “l’hem ajudat a tancar i li has de fer veure que aquell no és el camí”, subratlla Guillem.

40 emprenedors de Sabadell han pogut reorientar la seva empresa gràcies als consells dels voluntaris de VAE a la ciutat

La formació

Un dels eixos importants de l’entitat també és la formació. En aquest sentit, organitzen tallers per a estudiants, startups, propietaris d’establiments comer- cials, immigrants emprenedors i professors d’emprenedoria. En l’àmbit nacional, l’associació de voluntaris està reconeguda per nombroses entitats i, molt particularment, pels milers de perso- nes que s’han beneficiat dels programes VAE de formació –més de 18.000 arreu de Catalunya– i pels nombrosos testimonis de satisfacció i agraïment de les més de 2.000 persones que han rebut l’assessorament de VAE.

Perfils dels assessorats

1. Emprenedors

Tenen molt en compte la importància dels primers passos d’una empresa, es pretén analitzar a fons la competitivitat del projecte i aportar-hi millores

2. Botiguers

Inclou una avaluació del propi establiment mit- jançant una metodologia pròpia que analitza i valora més de 30 aspectes en tot tipus d’establiments

3. Migrants

Fer tot el que sigui pos- sible per tal que els mi- grants que vulguin tornar al seu país, o els que es quedin aquí puguin fer-ho profitosament

4. Reempresa

Analitzen i avaluen l’empresa, tant en la seva situació actual com en les seves perspectives de futur; en valoren les persones, la seva trajectòria i possible permanència

Publicitat
Comentaris
To Top