Diners

Banc Sabadell guanya un 67,2% menys pel TSB i per sanejar l’immobiliari

La venda de carteres d’actius immobiliaris i els problemes del TSB llasten els resultats de Banc Sabadell, que guanya 120,6 milions

Un dels edificis de Banc Sabadell / ACN

Banc Sabadell ha tancat el primer semestre de l’any amb un benefici net de 120,6 milions d’euros, un 67,2% menys que en el mateix període de l’any passat.  La venda de les carteres d’actius immobiliaris problemàtics per un valor acumulat de 12.200 milions d’euros més els costos de la migració per la compra del banc britànic TSB han condicionat en molt el resultat final de l’entiat presidida per Josep Oliu. Banc Sabadell en el primer semestre.
Sense aquest factor extraordinari i sense els costos de migració, el benefici del banc s’ha situat en 456,8 milions d’euros, el 24,4% més.

El banc assegura que el benefici del Sabadell, sense els costos associats al TSB, hauria estat de 317,7 milions d’euros, tenint en compte les provisions extraordinàries de 125 milions d’euros per neutralitzar l’efecte de la venda dels actius immobiliaris problemàtics.

Després de la venda d’aquests crèdits morosos i actius immobiliaris per valor de 12.200 milions d’euros, la ràtio d’actius problemàtics nets s’ha situat en una ràtio de l’1,7%.

Després d’aquestes vendes d’actius problemàtics, la reducció d’aquesta cartera ha estat de 7.012 milions d’euros en el trimestre i de 9.547 milions d’euros en l’últim any. Amb això, el banc considera que ”s’ha eliminat pràcticament l’exposició immobiliària problemàtica”, cosa que tindrà un impacte positiu a partir dels resultats a partir del tercer trimestre.

Les dotacions per insolvències i altres deterioraments en el primer semestre han totalitzat 806,3 milions d’euros, un 5,4% menys que el primer semestre de l’any passat, una xifra que hagués estat de 666,8 milions d’euros sense el TSB. En aquestes provisions de 806,3 milions d’euros s’inclou una provisió de 92,4 milions d’euros destinades a compensar als clients de TSB més 177,1 milions d’euros per cobrir les vendes institucionals de carteres.

La ràtio de morositat s’ha reduït notablement fins a situar-se en 4,71%, 5,77 ex TSB, i cau fins el 4,5% tenint en compte la venda de les carteres.

El marge d’interessos s’ha situat a 30 de juny en 1.810,1 milions d’euros, una xifra similar a la de l’any passat, i el marge brut en 2.631 milions d’euros, el 8,8% menys, per la caiguda del resultat de les operacions financeres que retallen un 51,1% els ingressos.

La posició de capital, en termes CET 1 ‘fully loaded s’ha situat en una ràtio de l’11% en el tancament del primer semestre. Després de la venda d’actius problemàtics, aquesta ràtio ha pujat fins a l’11,2%.

Comentaris
To Top