Ciutat

La recollida selectiva a Sabadell se situa en el 33,6%

Un contenidor de residus / DS

La recollida selectiva a Sabadell és del 33,6%, per sota de la mitjana de la regió metropolitana, que creix dos punts i se situa en el 38%. Són dades de l’Agència de Residus de Catalunya, que apunta que la recollida regional està quatre punts per sota de Catalunya, que se situa en el 42%, i lluny de l’objectiu del 50% que marca Europa.

En aquest sentit, Sabadell se situa per sota de Barcelona, que registra un 38%, i Terrassa, que té un 38,5%. Tot i això, està per sobre de l’Hospitalet de Llobregat, amb un 24,6%, i Badalona, amb un 27%.

En l’àmbit metropolità, la comarca més proactiva és el Maresme, amb un 45,3%, superior al 43,6% del 2017. També superen la mitjana el Baix Llobregat i l’Alt Penedès. El territori amb un pitjor resultat és el de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, integrada per 36 municipis, que es queda amb el 36,1%. L’any 2018 es van generar 2,4 milions de tones de residus municipals a la regió metropolitana, 1,3 quilos per habitant i dia. Està per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,43 quilos.

La població de les comarques que integren aquest àmbit és d’uns 5 milions d’habitants, xifra que representa més del 67% de la població de Catalunya. Els 2,4 milions de tones de residus municipals que s’hi van generar l’any 2018 representen el 61% dels residus municipals generats a Catalunya. En envasos, de les 143.800 tones recollides a Catalunya l’any 2018, 84.700 es van recollir selectivament en aquest àmbit, xifra que representa el 59% dels envasos recollits selectivament a tot el país.

Pel que fa a la fracció resta, s’hi van generar 1,5 milions de tones, el 65% d’aquesta fracció a Catalunya. Tenint en compte el pes de les comarques de la regió metropolitana, un increment de la recollida selectiva en aquesta part del territori faria créixer substancialment la mitjana de la recollida selectiva a Catalunya.

Comentaris
To Top