Ciutat

Un innovador sistema d’economia circular crearà 16 pisos de lloguer social als blocs dels mestres

Els treballs s’estan fent en el marc del projecte europeu Houseful

Els blocs dels mestres, al carrer de Campoamor / ÓSCAR ESPINOSA

La rehabilitació dels antics blocs dels mestres, al número 98 del carrer de Campoamor de Sabadell, donarà pas a la creació de 16 habitatges de lloguer social. Els treballs s’estan fent en el marc del projecte europeu Houseful, format per 16 socis de diversos països europeus i 4 projectes pilot.

L’actuació proposa un canvi de paradigma cap a un sector de l’habitatge fonamentat en l’economia circular, amb l’objectiu de crear una metodologia que permeti avaluar alhora que mesurar la circularitat en els edificis d’habitatges, cosa que es durà a terme mitjançant la creació d’indicadors de compliment.

També preveu la reducció de la producció de residus mitjançant l’ús adequat dels edificis per part dels inquilins, realitzant accions com la recuperació dels residus orgànics domèstics per a la seva valorització com a biogàs, el reciclatge de l’aigua de la pluja i de les aigües grises (aigües de les aixetes) i de les aigües negres (aigua de l’inodor) i aprofitament del residu per a la generació de compost d’alta qualitat.

Finalment, també preveu la reducció del consum d’energia primària no renovable fins a un 50% mitjançant la integració de millores passives (millora de l’aïllament dels edificis) i la instal·lació de mesures actives (valorització de biogàs, energia solar…) amb l’objectiu d’arribar a un edifici de consum gairebé zero.

L’aïllament, a més, es farà amb suro en lloc d’aïllaments de derivats de petroli, els sostres rasos amb materials de baix impacte i, així mateix, es farà la instal·lació necessària per a la separació d’aigües grises i de la pluja.

Aquesta actuació que va a càrrec de l’empresa Rehacsa, amb un pressupost d’1.941.255,67 euros, suposa la reforma integral de les instal·lacions, l’estructura, els tancaments exteriors i interiors i els acabats dels habitatges.

L’edifici original es va destinar a habitatges per als professors de l’escola pública Joan Sallarès i Pla, que feia anys que estaven en desús, i recentment, el planejament urbanístic ha estat modificat amb l’objectiu de canviar la qualificació de sistema d’equipaments a ús residencial per destinar-los a habitatge social.

La nova vida dels pisos dels mestres

Comentaris
To Top