Ciutat

Els carrils bici entre Sabadell, Terrassa i Sant Quirze, més a prop

Sabadell aprova inicialment la connexió amb Sant Quirze i Terrassa amb nous trams per a ciclcistes

Carril bici a l'avinguda de la Concòrdia de Sabadell / ÓSCAR ESPINOSA

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dimarts inicialment dos projectes que ampliaran la xarxa de carrils bici al territori. Es tracta de dos carrils bici que han de permetre connectar Sabadell amb els termes municipals de Sant Quirze del Vallès, d’una banda, i amb Terrassa, de l’altra.

Els dos projectes promouen la mobilitat sostenible activa amb el disseny d’una via per a vianants i per a ciclistes, de manera que es millora la qualitat urbana i ambiental i es promou una mobilitat més sostenible. Tots dos segueixen els objectius definits pel Pla de Mobilitat Sostenible, el Pla Director de la Bicicleta i el Pla de Millora de la Qualitat Ambiental de Sabadell, i són possibles gràcies al Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que té per objectiu executar vies ciclistes.

La via que connecta amb Sant Quirze del Vallès

Pel que fa a la via fins a Sant Quirze, amb una longitud d’uns 350 m i un àmbit d’actuació de 5.204 metres quadrats, s’aprova amb un pressupost d’execució de 674.155,35 euros i un termini de 5 mesos d’obres. L’actuació planteja ampliar el carril bici que ha d’arribar a la plaça del Mil·lenari per la rambla d’Ibèria i connectar-lo amb la via que construirà l’Ajuntament de Sant Quirze i que arribarà precisament a la plaça del Mil·lenari.

Es tracta d’una obra amb un cert grau de complexitat, pel fet que s’ha de tallar el trànsit en alguns moments i, en altres, cal treballar de nit, precisament quan es modifiqui el mur que impedeix d’arribar a la via dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Caldrà, a més traslladar diferents elements, com ara senyals de trànsit, semàfors, un element publicitari, fanals i part de la xarxa de reg del parterre. I s’haurà de reduir també la illeta que hi ha al passeig de Can Feu.

L’obra inclou fer una nova canalització de clavegueram. I dues intervencions de jardineria. Una consisteix a replantar el parterre de la illeta del passeig de Can Feu, que esdevindrà un entapissat verd, mitjançant hidrosembra. L’altra permetrà plantar nova vegetació als talussos situats a prop de la via del tren i d’una sèrie d’arbrat, amb oliveres, alzines i pins pinyoners.

Quan estigui acabada, per la via també hi podran accedir els vianants, que es trobaran amb un pendent accessible.

Aquesta via permetrà enllaçar i completar la xarxa de mobilitat sostenible amb la via ciclista a la rambla d’Ibèria i ronda de Ponent, recentment executada i que articula la ciutat de nord a sud, des de la rotonda de Castellar fins a la plaça del Mil·lenari. I també permet connectar amb la via del passeig de Can Feu i connectarà la plaça del Mil·lenari amb la carretera de Terrassa.

A més, millorarà la mobilitat intermodal, laboral i comercial i permetrà l’accés al camí verd del Vallès pel passeig de Colomers de Sant Quirze del Vallès, la connexió intermodal entre les estacions d’FGC de Gràcia-Can Feu a Sabadell i de Sant Quirze del Vallès i la connexió amb el Polígon de Can Torras-Can Llobet de Sant Quirze del Vallès.

La via que connecta amb Terrassa

En el cas de la via que ha de permetre arribar al terme de Terrassa amb bicicleta, té un pressupost d’execució de 874.024,32 euros i un termini de 6 mesos d’obra. La superfície de l’àmbit del projecte és de 7.684,92 m².

Els treballs s’executaran a la vorera sud de la carretera de Terrassa N-150, entre la ronda de Jean Monet i la ronda de l’Oest, i a la vorera nord, entre la ronda de l’Oest i el límit del terme municipal amb Terrassa per l’accés a les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra.

El projecte preveu modificar i ampliar la xarxa d’enllumenat que hi ha ara, i també col·locar-hi una marquesina per a una parada d’autobús i diverses papereres. Quan estigui acabada, per la via també hi podran accedir els vianants, que es trobaran amb un pendent accessible.

Aquesta via permetrà enllaçar i completar la xarxa de mobilitat sostenible amb la via ciclista que ja hi ha a la ronda de Jean Monet. I, d’altra banda, millorarà la mobilitat educativa, laboral i econòmica facilitant l’accés a l’Institut Castellarnau, la Central del Mossos d’Esquadra, l’edifici de la seu del Consell Comarcal del Vallès i MercaVallès.

Comentaris
To Top