Publicitat
Ciutat

L'antiga fàbrica Germans Camps comptarà amb pisos protegits i conservarà la façana

Entrada al despatx de l'antiga fàbrica Germans Camps / GOOGLE MAPS

L'Ajuntament i la propietat privada de l'antiga fàbrica Germans Camps, situada a la carretera de Terrassa, han arribat a un acord que permetrà conservar els elements més importants d’aquest conjunt arquitectònic. Entre d'altres, s'ha apostat per preservar la façana i el despatx de l'edifici, a la vegada que destinar el 30% dels habitatges a protecció oficial.

Per aconseguir-ho, s'ha fet una modificació del Pla General Municipal d'Ordenació que es durà a aprovació en el ple d'aquest dimarts, ja que l'actual planejament preveia una transformació de l’àmbit en nous edificis residencials, que implicava l’eliminació de totes les edificacions preexistents. Amb la modificació, es busca fer compatible la conservació dels elements de més interès de la fàbrica amb la materialització de l’aprofitament previst en el planejament.

En concret, l’àmbit d’actuació compta amb 6.700 metres quadrats, i afecta part de l’illa delimitada per la carretera de Terrassa, la carretera de Molins de Rei i el carrer de Sant Jordi, on actualment hi ha la fàbrica i alguns habitatges. El projecte preveu la construcció d’edificis per a ús residencial, amb entre 100 i 120 habitatges, mantenint la façana de la fàbrica, que ocupa la cantonada entre la carretera de Terrassa i la carretera de Molins de Rei, així com altres elements del conjunt arquitectònic.

La urbanització dels espais d’ús públic preveu la millora de la connectivitat de vianants amb l’entorn, especialment amb l’estació Can Feu-Gràcia dels Ferrocarrils de la Generalitat. A tal efecte s’hi construirà un pas que travessarà l’àmbit des de la carretera de Terrassa, just enmig dels dos cossos de naus del conjunt fabril, que tenen façana al carrer de Sant Jordi i que també es conserven. La planta baixa del conjunt serà destinada a usos terciaris i comercials.

Publicitat

La modificació preveu, d’altra banda, que del total de nous habitatges un 30% sigui protegit i que una part pugui destinar-se a habitatges de lloguer de protecció oficial. La documentació de la modificació del Pla General es completa, entre altres, amb un estudi històric del conjunt de la fàbrica Germans Camps, que valora especialment la cantonada de la carretera de Terrassa i carretera de Barcelona.

La fàbrica

El conjunt està catalogat al Pla Especial de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i arquitectònics de Sabadell. Té una protecció documental. Tanmateix, el nou Pla Especial del Patrimoni PEPS canvia el nivell de protecció a parcial que afecta especialment la façana i les naus interiors. Es tracta d’un conjunt fabril, construït a principis del segle XX format per diverses naus ubicades al voltant d’un pati, de crugia paral·lela a la carretera de Molins de Rei, i dues naus amb façana al carrer de Sant Jordi cobertes amb dent de serra i unides per un cos a l’interior de l’illa.

L’accés principal es fa a través de la façana de la carretera de Terrassa, al costat destinat a despatx que ocupa la cantonada amb la carretera de Molins de Rei. El despatx és obra de l’arquitecte Joaquim Manich i va ser construït l’any 1924. Les dues naus que donen al carrer de Sant Jordi són de l’arquitecte Josep Firmat i van ser construïdes l’any 1940.

La informació de Sabadell, al Telegram del Diari de Sabadell

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top