Diners

L’activitat d’Egarsat creix un 14%

La seu d’Egarsat, la mútua col·laboradora amb la seguretat social, situada a Sant Cugat del Vallès / CEDIDA

La mútua vallesana Egarsat ha presentant a la Junta General anual, celebrada a la seu de Sant Cugat del Vallès, els resultats de l’activitat de l’empresa realitzada durant el 2017. El més destacable és el creixement de l’activitat, ja que van atendre un total de 117.412 contingències de treballadors, una xifra que suposa un 14,6% més que l’any anterior. Un fet que l’empresa destaca en positiu.

Del total d’incidències ateses, el 28,2% van correspondre a accidents de treball o malaltia professional i el 71,8% restants van ser causades per malaltia comuna. El nombre de treballadors protegits, al tancament de l’exer¡cici, va ascendir als 284.795, un 5,5% més que el 2016, i el nombre de treballadors per compte propi -autònoms- adherits l’han situat en els 61.553, un resultat si milar al de l’any anterior. El total d’empreses associades el van tancar amb 39.450, incrementant lleugerament les 39.347 que ja estaven protegides el 2016.

Durant el 2017, Egarsat ha pagat 155 milions d’euros en prestacions econòmiques als treballadors protegits que han patit una baixa i ha cobert la seva assistència sanitària per un total de 35 milions d’euros. Així mateix, en l’àmbit d’acció social i mitjançant la Comissió de Prestacions Especials, ha concedit un total de 133 ajudes complementàries a treballadors que han patit un accident de treball o una malaltia professional per un import total de 200.000 euros.

En matèria de prevenció de riscos laborals, durant l’exercici 2017 han realitzat més de 5.000 estudis de sinistralitat laboral; han fet prop de 2.500 visites per oferir assessorament tècnic, ajuda en la gestió i la integració de la prevenció, així com gestió de la sinistralitat; han realitzat més de 25 investigacions de malalties professionals amb baixa de treballadors mutualistes, i també han assessorat en més de 70 investigacions corresponents a accidents laborals.

La mútua va premiar 84 empreses per reduir la seva sinistralitat mitjançant bonificacions. L’import total invertit per a aquest incentiu ha estat de 527.528 euros

L’hospital Sant Honorat

Egarsat preveu que l’activitat de l’empresa creixi encara més els pròxims anys, i per això recentment han adquirit l’hospital Sant Honorat de l’avinguda Tibidabo de Barcelona, que se suma als 40 centres propis distribuïts per tot el territori estatal. El nou cen tre hospitalari, que està sent totalment renovat tant en installacions com en equipaments, disposa d’especialitats de traumatologia, rehabilitació, psicologia, treball social, ecografia, cirurgia general, clínica del dolor i neurofisiologia. Egarsat també ha renovat completament el servei d’urgències, que funcionarà les 24 hores els 365 dies de l’any. Aquest servei, tal com explica l’empresa vallesana, comptarà amb metge d’urgències i metge especialista en traumatologia amb possibilitat de realitzar tractaments quirúrgics d’urgència.

Comentaris
To Top