Opinió

Cal fugir del ‘que inventin els altres’

La setmana passada va tenir lloc una nova edició de la jornada d’economia industrial primavera’2016 organitzada per la “Fundació per la Indústria Sabadell 1559”. El tema central fou la Industria 4.0 i les oportunitats i desafiaments associats. Una jornada que evidencià el canvi radical en la forma de informar-se i consumir dels ciutadans i les seves implicacions sobre els processos productius.

Quant als canvis radicals relatius als mecanismes d’informació e interacció ho explicà no fa gaire Nominalia, indicant que per terme mig els espanyols interactuen via Internet 2 hores i 53 minuts cada dia, sense considerar els temps de connexió per motius laborals i uns 4,7 milions dediquen a Internet més de 5 hores diàries. Un comportament no equidistant d’altres països, no en va, el creixement dels continguts i aplicatius és constant. Per objectivar aquest fet sols cal considerar l’evolució dels websites.

Escrit aquest article el diumenge dia 22/5/2016, són les 12:14, en aquests moments el nombre total de websites que hi ha al món són 1.030.285.717 (segons www.internetlivestats.com), 5 minuts més tard el nombre de websites havia arribat a 1.030.288.712; és a dir, 2.995 webs més, un increment de 9,98 websites per segon. Darrere d’aquesta data hi ha el fet irrefutable, cada segon s’afegeixen a internet milions de dades, ja siguin en forma de documents, vídeos, fotos o àudios. Fa 2 anys el president de Google estimava que la xarxa disposava 5 milions de terabytes (un bilió de bytes) de dades, una xifra que, en opinió de diversos analistes, es pot haver multiplicat per 3.

Mai havia estat tanta informació disponible per qualsevol persona amb accés a internet i capacitat d’analitzar i entendre aquesta informació, tot convertint-la en coneixement. La importància d’aquesta quantitat d’informació disponible i la seva accessibilitat i capacitat de interrelacionar i compartir queda palesa, com explicà fa un parell de mesos la consultoria tecnològica Excelacom, que amb que en 1 minut a Internet, s’efectuen 2,4 milions de cerques via google, s’envien més de 150 milions de mails, es publiquen més de 700 mil post en facebook, s’envien 20,8 missatges per whatsApp, s’afeixeguen a YouTube més de 75 hores de vídeo i se’n visualitzen uns 2,78 milions.

Canvi d’hàbits per part dels usuaris, clients, quant a la manera de consumir i relacionar.se, noves oportunitats per produir i distribuir, avenç sistemàtic de la capacitat de càlcul i procés d’informació per part dels ordinadors, miniaturització electrònica, etc., sens dubte els impactes de la revolució 4.0 esdevenen enormes i, com sempre, en època de canvis les oportunitats i els riscos sorgeixen per un igual. No és d’estranyar, doncs, que en les converses informals, al finalitzar la jornada, una convicció sobrevolés en totes elles: la necessitat de canvi, tot assumint que per assolir-ho esdevé precís relacionar-se per descobrir noves oportunitats, incorporar i preservar el talent i els coneixements i, a la vegada, acceptar la necessitat de reorientar les actuacions en un escenari d’obsolescència creixent, que es veu impulsada per els avenços en recerca i innovació i els processos de fabricació que permeten, amb rapidesa, fabricar equips i estris que superen amb funcionalitats i prestacions els precedents, sense oblidar que la computació multiplica la seva capacitat gairebé cada mig any.

Necessitat de canvi, en el que esdevé imprescindible assumir uns desafiaments, que no admeten demores i que obliguen a no menystenir les potencialitats de la intel·ligència artificial en els processos de fabricació i la robòtica, ja que aquells que ho facin esdevindran hereus d’aquells que deien ‘que inventen los otros’, i així els hi va anar!

: Cada segon s’afegeixen a internet milions de dades, ja siguin en forma de documents, vídeos, fotos o àudios”

Comentaris
To Top